Các định nghĩa trong kế toán

Khi bạn không xác định được điều gì đó, bạn tạo ra khoảng cách giữa mình và thứ mà bạn không xác định được, bạn không thể sử dụng điều đó cho công việc của mình trong khi người khác thì có thể.

EN VI