Search
Close this search box.

Cập nhật lúc 10/06/2022 - 01:48 pm

Có một sự căng thẳng tiềm ẩn giữa các nỗ lực tiếp thị của một công ty và các quy trình kế toán của nó. Tiếp thị dựa trên sự sáng tạo và nó hướng tới việc hình dung tương lai và thực hiện các kịch bản có thể mang lại những thay đổi thú vị. Kế toán là đầu mối duy trì sự tin cậy về tài chính, và các hoạt động của nó hướng tới việc đảm bảo hoạt động của một công ty nhờ tình hình tài chính lành mạnh. Bất chấp sự bất hòa rõ ràng này, bộ phận tiếp thị và kế toán thực sự có thể là đồng minh mạnh mẽ nếu họ cam kết làm việc cùng nhau để đạt được kết quả khả thi về mặt tài chính.

Nhà quản lý biết cách để bộ phận tiếp thị và kế toán cam kết làm việc cùng nhau sẽ mang lại hiệu quả cao. Dưới đây là chi tiết các lý do.

Kế toán và Tiếp thị gặp nhau trên 3 khía cạnh chính sau đây #

1. Ngân sách Tiếp thị #

Bộ phận kế toán lập ngân sách tiếp thị cho bộ phận tiếp thị để sử dụng cho chiến dịch tiếp thị. Ngân sách này dựa trên bức tranh tài chính tổng thể của công ty, bao gồm số tiền mà công ty có thể dự phòng trên thực tế. Bộ phận kế toán cũng chịu trách nhiệm đánh giá kết quả của ngân sách tiếp thị về lợi tức đầu tư, hoặc đo lường kết quả của một chiến dịch tiếp thị và đánh giá xem liệu đóng góp của nó vào doanh thu chung của công ty có xứng đáng với chi phí bỏ ra hay không.

2. Định giá #

Giá cả là một yếu tố quan trọng trong bất kỳ chiến dịch tiếp thị nào. Quyết định tính phí bao nhiêu cho một sản phẩm hoặc dịch vụ đưa ra tuyên bố về giá trị của một doanh nghiệp và loại khách hàng mà doanh nghiệp dự định thu hút. Một sản phẩm đắt tiền phải tự phân biệt dựa trên chất lượng hoặc uy tín trong khi một mặt hàng rẻ tiền có thể cạnh tranh chủ yếu trên cơ sở giá cả. Bộ phận kế toán có thể đánh giá lợi nhuận sẽ kiếm được với các lựa chọn định giá khác nhau và xác định xem chúng có khả thi về mặt tài chính hay không.

3. Dự toán #

Bộ phận kế toán chịu trách nhiệm tạo ra các dự báo, hoặc dự báo so sánh doanh thu và chi phí để xác định lợi nhuận dự kiến. Một bộ phận tiếp thị có thể bị cám dỗ để đưa ra những tuyên bố không thực tế về hy vọng về việc một sản phẩm mới hoặc một chiến dịch tiếp thị mới sẽ tạo ra bao nhiêu doanh thu. Bộ phận kế toán có trách nhiệm đánh giá những dự báo này một cách chặt chẽ dựa trên các biến khách quan ảnh hưởng đến kết quả như hồ sơ theo dõi tài chính của công ty và nhân khẩu học tài chính của thị trường mục tiêu của nó.

Kế toán và Tiếp thị tạo ra bức tranh tổng thể #

Powered by BetterDocs