Search
Close this search box.

Hồ sơ cần thiết và thời hạn quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2022

Cập nhật lúc 31/03/2022 - 04:09 pm

Việc kê khai quyết toán thuế hằng năm là nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân cần thực hiện với nhà nước. Để quá trình kê khai quyết toán được diễn ra thuận lợi minh bạch đúng quy trình, mỗi cá nhân tổ chức đều cần chuẩn bị đầy đủ giấy tờ hồ sơ theo quy định của Tổng Cục Thuế. Vậy hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN) cần chuẩn bị những giấy tờ gì? Thời gian nộp hồ sơ quyết toán là bao giờ?

Giấy tờ hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân #

Hồ sơ quyết toán thuế (TNCN) căn cứ theo Nghị định 126/2020/NĐ-CP tại mục hồ sơ khai thuế và mẫu tờ khai ban hành kèm theo Thông tư 80/2021/TT-BTC (Thông tư 80) được chia thành 2 nhóm đối tượng khác nhau.

Hồ sơ đối với cá nhân trực tiếp khai thuế với cơ quan thuế #

Đối với cá nhân trực tiếp khai thuế với cơ quan thuế hồ sơ cần chuẩn bị bao gồm những giấy tờ:

[1]  Tờ khai quyết toán thuế TNCN theo mẫu số 02/QTT-TNCN ban hành kèm theo Thông tư 80

[2] Bảng kê khai giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc theo mẫu số 02-1/BK-QTT-TNCN ban hành kèm theo Thông tư 80.

[3] Bản sao các chứng từ chứng minh số thuế đã khấu trừ, đã tạm nộp trong năm, số thuế đã nộp ở nước ngoài (nếu có).

Chú ý: Trường hợp tổ chức trả thu nhập không cấp chứng từ khấu trừ thuế cho cá nhân do tổ chức trả thu nhập đã chấm dứt hoạt động, thì cơ quan thuế sẽ căn cứ vào cơ sở dữ liệu của ngành thuế để xem xét xử lý hồ sơ quyết toán thuế cho cá nhân mà không bắt buộc phải có chứng từ khấu trừ thuế.

Giấy tờ hồ sơ quyết toán thuế TNCN

[4] Bản sao Giấy chứng nhận khấu trừ thuế do cơ quan trả thu nhập cấp (ghi rõ đã nộp thuế theo tờ khai thuế thu nhập nào); hoặc Bản sao chứng từ ngân hàng đối với số thuế đã nộp ở nước ngoài có xác nhận của người nộp thuế trong trường hợp theo quy định của luật pháp nước ngoài, cơ quan thuế nước ngoài không cấp giấy xác nhận số thuế đã nộp.

[5] Bản sao các hóa đơn chứng từ chứng minh khoản đóng góp vào quỹ từ thiện, quỹ nhân đạo, quỹ khuyến học (nếu có).

[6] Tài liệu chứng minh về số tiền đã trả của đơn vị, tổ chức trả thu nhập ở nước ngoài trong trường hợp cá nhân nhận thu nhập từ các tổ chức quốc tế, Đại sứ quán, Lãnh sự quán và nhận thu nhập từ nước ngoài.

Hồ sơ đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện khai thuế #

Với nhóm tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập thì hồ sơ khai thuế cho cơ quan thuế bao gồm:

[1] Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân ban hành kèm theo Thông tư 80 theo mẫu 05/QTT-TNCN.

[2] Phụ lục bảng kê chi tiết ban hành kèm theo Thông tư 80 theo mẫu 05-1/QTT-TNCN cá nhân thuộc diện tính thuế theo biểu lũy tiến từng phần

[3] Phụ lục bảng kê chi tiết ban hành kèm theo Thông tư 80 theo mẫu 05-2/QTT-TNCN cá nhân thuộc diện tính thuế theo thuế suất toàn phần

[4] Phụ lục bảng kê chi tiết ban hành kèm theo Thông tư 80 theo mẫu 05-3/QTT-TNCN người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh

Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN 2022 #

Theo quy định pháp lý tại Luật Quản lý thuế 2019 và Công văn 636/TCT-DNNCN thời hạn khai, nộp hồ sơ kê khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân đã được nêu rõ. Cụ thể, tại khoản 4 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019 thì thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế như sau:

  • Hạn cuối nộp hồ sơ đối với trường hợp tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập thực hiện quyết toán thuế năm 2021 là ngày kết thúc tháng thứ 3 của năm dương lịch hoặc năm tài chính (31/03/2022)
  • Hạn cuối nộp hồ sơ đối với trường hợp cá nhân trực tiếp quyết toán thuế với cơ quan thuế là ngày cuối cùng của tháng thứ 4 kể từ ngày kết thúc năm Dương lịch hoặc năm tài chính (30/04/2022).
Cách xác định kê khai thuế theo tháng hay theo quý
Thời gian quyết toán thuế TNCN

Ngoài ra, trong trường hợp thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế trùng với ngày nghỉ lễ theo quy định thì hạn cuối nộp hồ sơ là ngày làm việc kế tiếp theo Công văn 636/TCT-DNNCN. Qua đó có thể thấy hạn cuối nộp hồ sơ đối với trường hợp cá nhân trực tiếp quyết toán thuế với cơ quan thuế là ngày 02/05/2022. Nhưng để tránh trường hợp không thực hiện kịp và bị xử phạt thì người nộp thuế nên nộp hồ sơ trước ngày 30/4/2022.

Powered by BetterDocs