Search
Close this search box.

Cập nhật lúc 17/04/2023 - 09:05 am

Phương thức đóng Bảo hiểm thất nghiệp từ ngày 01/04/2023 #

Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa ban hành Quyết định 490/QĐ-BHXH sửa đổi Quyết định 595/QĐ-BHXH và Quyết định 505/QĐ-BHXH, trong đó sửa đổi phương thức đóng Bảo hiểm thất nghiệp từ ngày 01/04/2023, theo đó tất cả người sử dụng lao động phải đóng bảo hiểm thất nghiệp và trích tiền lương của người lao động hàng tháng để đóng cùng một lúc vào quỹ bảo hiểm thất nghiệp.

Phương thức đóng bảo hiểm thất nghiệp trước đây #

Trước đây, phương thức đóng bảo hiểm thất nghiệp được quy định tại Quyết định 595/QĐ-BHXH và Quyết định 505/QĐ-BHXH như sau:

– Đóng hàng tháng:

Chậm nhất đến ngày cuối cùng của tháng, đơn vị trích tiền đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc trên quỹ tiền lương tháng của những người lao động tham gia BHXH bắt buộc, đồng thời trích từ tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc của từng người lao động theo mức quy định, chuyển cùng một lúc vào tài khoản chuyên thu của cơ quan BHXH mở tại ngân hàng hoặc Kho bạc Nhà nước.

Đơn vị là doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể, tổ hợp tác hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp trả lương theo sản phẩm, theo khoán thì đăng ký phương thức đóng 03 hoặc 06 tháng một lần với cơ quan BHXH; cơ quan BHXH phối hợp với cơ quan Lao động kiểm tra tại đơn vị trước khi quyết định phương thức đóng của đơn vị.

Chậm nhất đến ngày cuối cùng của phương thức đóng, đơn vị phải chuyển đủ tiền vào quỹ BHXH.

– Đóng theo địa bàn:

+ Đơn vị đóng trụ sở chính ở địa bàn tỉnh nào thì đăng ký tham gia đóng BHXH tại địa bàn tỉnh đó theo phân cấp của BHXH tỉnh.

+ Chi nhánh của doanh nghiệp hoạt động tại địa bàn nào thì đóng BHXH tại địa bàn đó hoặc đóng tại Công ty mẹ.

Trên đây là một số thông tin Expertis cung cấp đến bạn đọc. Trân trọng!

Powered by BetterDocs