Lĩnh vực thương mại

<span data-sheets-value="{" data-sheets-userformat="{">Cung cấp kiến thức, kinh nghiệm, hướng dẫn, tài liệu cho việc quản lý các doanh nghiệp </span>lĩnh vực Thương mại, Xuất nhập khẩu, Kinh doanh đa cấp, Dược phẩm, Thương mại điện tử, Bán buôn, Bán lẻ...