Lĩnh vực dịch vụ

Khả năng quản trị chi phí theo từng dịch vụ, tính giá thành dịch vụ là mấu chốt quyết định việc quản trị chất lượng dịch vụ của doanh nghiệp, chúng tôi rất nhiều kinh nghiệm trong việc quản trị chi phí kinh doanh dịch vụ.

Nhà hàng, khách sạn
Dịch vụ làm đẹp (Spa)
Dịch vụ Quảng cáo
Dịch vụ Giải trí
Trường học