Hoá đơn không sử dụng được do nợ thuế

 

Ngày 22/04/2016 Tổng cục Thuế đã có Công văn số 1695 hướng dẫn trong trường hợp đang áp dụng biện pháp cưỡng chế thông báo hoá đơn không có giá trị sử dụng.

Nếu người nộp thuế có văn bản đề nghị sử dụng từng hoá đơn lẻ cho từng lô hàng, hạng mục Công trình hoàn thành để có nguồn thanh toán tiền lương công nhân, thanh toán các khoản chi phí đảm bảo sản xuất kinh doanh được liên tục thì cơ quan thuế tiếp tục cho người nộp thuế sử dụng hoá đơn lẻ với điều kiện người nộp thuế có văn bản cam kết thực hiện nộp ngay toàn bộ số thuế phát sinh trên hoá đơn lẻ được sử dụng và nộp một phần tiền thuế nợ ít nhất bằng 15% doanh thu trên hoá đơn được sử dụng…..www.expertis.vn

Đăng ký thành viên để ưu tiên nhận các cẩm nang về kế toán, thuế, quản trị doanh nghiệp và các kỹ năng làm việc mới nhất.

 
dang ky expertis - Hoá đơn không sử dụng được

Quý khách có nhu cầu vui lòng xem thêm các dịch vụ EXPERTIS cung cấp

 

Đọc thêm
Chính thức cấm "dịch vụ đòi nợ thuê" từ 1/1/2021
EN VI