Hỗ trợ DN đang sử dụng Chứng thư số CKCA chuyển đổi sang VNPT-CA

 

THÔNG BÁO

V/v Hỗ trợ doanh nghiệp đang sử dụng Chứng thư số CKCA chuyển đổi sang nhà cung cấp VNPT-CA do Chứng thư số của CKCA sắp hết hạn

Ngày 03/11/2016, Tổng cục Thuế nhận được Công văn số 330/NEAC-DVGDĐT ngày 31 tháng 10 năm 2016 của Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia-Bộ Thông tin và Truyền thông về việc Chứng thư số của CKCA (gọi tắt là CKCA) sắp hết hạn. Theo nội dung công văn, Tổng cục Thuế thông báo:

–     Chứng thư số của CKCA sẽ hết hạn vào ngày 11/11/2016.

–     Tổng Công ty Dịch vụ Viễn thông VNPT (VNPT VinaPhone) là đơn vị tiếp nhận và chuyển đổi toàn bộ các khách hàng của CKCA hiện có sang sử dụng chữ ký số của VNPT-CA theo chính sách của VNPT-CA trên cơ sở đảm bảo nguyên vẹn thời hạn sử dụng chữ ký số của khách hàng đã ký với CKCA trước đây và đang còn hiệu lực.

–     Người nộp thuế đang sử dụng chữ ký số của CKCA liên hệ đầu mối của Tổng Công ty Dịch vụ Viễn thông VNPT VinaPhone và đầu mối của CKCA để được hỗ trợ hoặc gọi theo một trong các số điện thoại sau

  • Điện thoại tại VNPT VinaPhone: 04800126/18001260/19001570/18001166/

04.32191687/04.32191689/04.32191692/04.32191693.

  • Điện thoại tại CKCA: 04.37955888/04.37955999.

Tổng cục Thuế thông báo để Người nộp thuế đang sử dụng chữ ký số của CKCA được biết và liên hệ thực hiện chuyển đổi, đảm bảo việc kê khai và nộp thuế theo hình thức điện tử không bị gián đoạn và đúng thời gian quy định.

Đọc thêm
Chính thức gia hạn thời hạn nộp thuế GTGT, thuế TNDN theo nghị định 41/NĐ-CP

Tổng cục Thuế trân trọng thông báo./.

Đăng ký thành viên để ưu tiên nhận các cẩm nang về kế toán, thuế, quản trị doanh nghiệp và các kỹ năng làm việc mới nhất….www.expertis.vn

 
dang ky expertis - CKCA

Quý khách có nhu cầu vui lòng xem thêm các dịch vụ EXPERTIS cung cấp

EN VI