Authorized partner
Bitrix24 is a collaboration platform launched in 2012. Bitrix24 provides a complete suite of social collaboration, communication and management tools for your team, including CRM, files sharing, project management, calendars, and more. Bitrix24 is available in cloud and on premise. The Group strives for excellence, niche markets services, flexibility of company structure and ability to seize opportunities as they present.
 

Hơn 10 năm kinh nghiệm Chuyên nghiên cứu, phát triển và cung cấp phần mềm quản lí, dịch vụ, phần mềm Điện toán đám mây hàng đầu tại Việt Nam. Là một công ty phần mềm nhưng B24 có sự am hiểu sâu sắc về các nghiệp vụ chuyên ngành tài chính, bán lẻ, sản xuất và kiểm định.

Tanca là giải pháp nhân sự phù hợp #1 cho công ty vừa và nhỏ tại Việt Nam. Tanca tin rằng công nghệ sẽ là giải pháp chính cho các công ty tăng khả năng điều hành hiệu quả, minh bạch và thú vị.