fbpx

Khách hàng của Expertis

“Chúng tôi có những khả năng và kinh nghiệm để đưa ra những câu trả lời bạn cần”

0

Hoàn thành dự án

0

Khách hàng hài lòng

0

Khách hàng đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

0

Giải thưởng quốc tế (Most Asia Impactful Service Award 2016

Giá trị cốt lõi của chúng tôi

Tôn trọng quan hệ

Chúng tôi hành động với sự chính trực, cầu thị, và chịu trách nhiệm

Bền vững

Chúng tôi làm việc để xây dựng mối quan hệ lợi ích lâu dài.

Trao dồi kiến thức

Hoạt động trong lĩnh vực luật phát, kiến thức là yếu tố hàng đầu để chúng tôi có thể bảo vệ khách hàng của mình và bản thân mình.

Chất lượng dịch vụ

Chúng tôi làm việc, nỗ lực và rèn luyện không ngừng để luôn đảm bảo chất lượng trong tất cả công việc mà chúng tôi làm.

Đam mê

Chúng tôi quan tâm đến khách hàng của mình và đoàn kết trong mong muốn thành công

Nắm lấy cơ hội

Chúng tôi không ngừng tìm kiếm và đầu tư mạnh mẽ vào những lĩnh vực mà chúng tôi thực hiện để nâng tầm và thực hiện những điều khác biệt.

Khách hàng của chúng tôi

Chúng tôi được thúc đẩy để làm công việc tốt nhất có thể. Chúng tôi tự hào về việc nuôi dưỡng các mối quan hệ khách hàng lâu dài được xây dựng trên sự tin tưởng và tôn trọng lẫn nhau.

Khách hàng của chúng tôi bao gồm nhiều công ty trong nước và quốc tế, những công ty hàng đầu Nhật Bản, Châu Âu, Ấn Độ … những tập đoàn và những nhà sản xuất tốt nhất thế giới.

Giải thưởng