Giới thiệu về Expertis

Expertis là tổ chức kiểm toán và tư vấn hàng đầu tại Việt Nam, chúng tôi cung cấp các giải pháp hữu hiệu cho hoạt động kinh doanh. Trải qua hơn 15 năm hoạt động, chúng tôi đã xây dựng nên một công ty được trang bị hoàn toàn đầy đủ về nhân sự, trình độ, năng lực cho nhiệm vụ này.

Đội ngũ lãnh đạo Expertis là những chuyên gia có từ 15-20 năm kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực kiểm toán, kế toán, thuế, công nghệ thông tin, quản trị doanh nghiệp ở tầm tập đoàn nước ngoài và Việt Nam.

Kinh nghiệm xử lý các sự vụ phức tạp, đòi hỏi khéo léo, linh hoạt, căng thẳng là năng lực của Expertis!

Our mission

Our renowned coaching programs will allow you to:

  • Work fewer hours — and make more money
  • Attract and retain quality, high-paying customers
  • Manage your time so you’ll get more done in less time
  • Hone sharp leadership skills to manage your team
  • Cut expenses without sacrificing quality
  • Automate your business, so you can leave for days, weeks, or even months at a time

How we work

placeholder

Dịch vụ Expertis cung cấp

Dịch vụ Kiểm toán

Bao gồm

» Kiểm toán Báo cáo tài chính (BCTC)

» Kiểm toán thuế

» Kiểm toán cho mục đích quản lý

» Tư vấn giao dịch liên kết

Dịch vụ Kế toán - Thuế

Bao gồm

» Dịch vụ Kế toán – Thuế

» Dịch vụ Lập BCTC

» Dịch vụ kiểm tra tuân thủ

» Tư vấn quyết toán thuế

Tư vấn đầu tư

Bao gồm

» Thành lập VPDĐ nước ngoài

» Thành lập DNVN

» Thành lập DN có vốn nước ngoài

» Tư vấn đầu tư tại Việt Nam

M & A

Bao gồm

» Tư vấn mua Doanh nghiệp

» Tư vấn bán Doanh nghiệp

» Trung tâm giao dịch M&A: Dealgate.org

how can we help you?

Contact us at the Consulting WP office nearest to you or submit a business inquiry online.

Tôi rất ngạc nhiên khi nhận được sự tư vấn nhiệt tình từ Ban giám đốc của EXPERTIS. Các vấn đề luôn được trả lời rất nhanh và xử lý tốt. Tôi cảm thấy yên tâm với dịch vụ và những cam kết mà EXPERTIS đem lại cho TPM Outdoor.

BÀ ĐỖ BẢO LIÊN THY
Giám đốc, TPM OUDOOR, SINGAPORE

Looking for a First-Class Business Plan Consultant?