Gia hạn thời hạn nộp thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TNCN và tiền thuê đất trong năm 2022

Gia hạn nộp tiền thuế năm 2022

Mới đây Chính phủ đã ban hành Nghị định số 34/2022/NĐ-CP gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), thuế thu nhập cá nhân (TNCN) và tiền thuê đất năm 2022. Theo đó, Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 28.5.2022 đến hết ngày 31.12.2022.

05 nhóm đối tượng được gia hạn thuế

Đối tượng được gia hạn thuế GTGT, TNCN, TNDN và tiền thuê đất được chia thành 5 nhóm như sau:

1. Các doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, hộ kinh doanh, cá nhân hoạt động sản xuất trong các ngành kinh tế sau:

 • Ngành nông – lâm và thủy hải sản
 • Sản xuất, chế biến thực phẩm; dệt may và sản xuất trang phục; sản xuất da và sản phẩm có liên quan; chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa (trừ giường, tủ, quần áo); sản xuất sản phẩm từ rơm, rạ và vật liệu tết bện; giấy và sản phẩm từ giấy; sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic, giường, tủ, bàn, ghế, kim loại, khoáng phi kim loại khác; gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại; sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học; sản xuất ô tô và xe có động cơ khác
 • Xây dựng
 • Hoạt động điện ảnh, xuất bản, sản xuất chương trình truyền hình, thu âm và xuất bản âm nhạc
 • Khai thác dầu thô và khí đốt tự nhiên (không gia hạn đối với doanh nghiệp thu theo hiệp định, hợp đồng)
 • Sản xuất đồ uống, sao chép, in bản ghi, sản xuất than cốc, sản phẩm dầu mỏ tinh chế, sản xuất hóa chất và sản phẩm, sản phẩm từ kim loại đúc sẵn (trừ máy móc, thiết bị); sản xuất mô tô, xe máy; sửa chữa, bảo dưỡng và lắp đặt máy móc thiết bị
 • Ngành dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải

2. Các doanh nghiệp, hộ gia đình, hộ kinh doanh, tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh trong các ngành kinh tế sau:

 • Ngành vận tải kho bãi, dịch vụ lưu trú và ăn uống; giáo dục, y tế và hoạt động xã hội, kinh doanh bất động sản
 • Dịch vụ lao động việc làm, các đại lý du lịch, kinh doanh tua du lịch và các dịch vụ liên quan đến tổ chức quảng bá tua du lịch
 • Hoạt động sáng tác nghệ thuật và giải trí; hoạt động của thư viện, bảo tàng và các hoạt động văn hóa khác, thể thao, chiếu phim và vui chơi giải trí
 • Hoạt động phát thanh, truyền hình; lập trình, tư vấn và các hoạt động liên quan đến máy vi tính; dịch vụ thông tin
 • Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai khoáng

3. Các doanh nghiệp, hộ gia đình, hộ kinh doanh, tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển, sản phẩm cơ khí trọng điểm

Nhóm này thuộc những ngành được xác định theo Nghị định số 111/2015/NĐ-CP và Quyết định số 319/QĐ-TTg ngày 15.3.2018.

4. Doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ

Doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ được xác định dựa theo Luật Hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ năm 2017 và Nghị định số 80/2021/NĐ-CP năm 2021 của Chính phủ.

5. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

Các tổ chức chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về giải pháp hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng do dịch COVID-19.

Ngành kinh tế, lĩnh vực của doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nêu trên là ngành, lĩnh vực có hoạt động sản xuất, kinh doanh và phát sinh doanh thu trong năm 2021 hoặc 2022.

Gia hạn thời hạn nộp thuế GTGT phát sinh phải nộp

Thời hạn nộp thuế GTGT (trừ thuế GTGT khâu nhập khẩu) phát sinh phải nộp (bao gồm cả thuế phân bổ cho các địa phương cấp tỉnh khác nơi người nộp thuế có trụ sở chính, số thuế nộp theo từng lần phát sinh) của kỳ tính thuế đối với kê khai theo tháng gia hạn từ tháng 3 tới tháng 8 năm 2022 và trường hợp kê khai theo quý thì gia hạn kỳ tính thuế quý I – II năm 2022 của các doanh nghiệp, tổ chức. 

 • Thuế GTGT từ tháng 3 đến tháng 5 năm 2022 và quý I năm 2022 thời gian gia hạn là 06 tháng;
 • Thuế GTGT của tháng 6 năm 2022 và quý II năm 2022 thời gian gia hạn là 05 tháng;
 • Thuế GTGT của tháng 7 năm 2022 thời gian gia hạn là 04 tháng;
 • Thuế GTGT của tháng 8 năm 2022 thời gian gia hạn là 03 tháng.

Ngày kết thúc thời hạn nộp thuế GTGT theo quy định của pháp luật bắt đầu được tính là thời gian gia hạn.

Trường hợp người nộp thuế khai bổ sung hồ sơ khai thuế dẫn đến làm tăng số thuế GTGT của kỳ tính thuế được gia hạn và gửi đến cơ quan thuế trước khi hết thời hạn nộp thuế được gia hạn thì số thuế được gia hạn bao gồm cả số thuế tăng thêm do khai bổ sung.

Các doanh nghiệp, tổ chức được gia hạn thực hiện kê khai, nộp Tờ khai thuế GTGT tháng, quý theo quy định hiện hành, nhưng chưa phải nộp số thuế GTGT phải nộp phát sinh trên Tờ khai thuế GTGT đã kê khai. Thời hạn nộp thuế GTGT được gia hạn như sau:

 • Kỳ tính thuế tháng 3.2022 được gia hạn thời hạn nộp thuế chậm nhất là ngày 20.10.2022;
 • Kỳ tính thuế tháng 4.2022 được gia hạn thời hạn nộp thuế chậm nhất là ngày 20.11.2022;
 • Kỳ tính thuế tháng 5.2022 được gia hạn thời hạn nộp thuế chậm nhất là ngày 20.12.2022;
 • Kỳ tính thuế tháng 6.2022 được gia hạn thời hạn nộp thuế chậm nhất là ngày 20.12.2022;
 • Kỳ tính thuế tháng 7.2022 được gia hạn thời hạn nộp thuế chậm nhất là ngày 20.12.2022;
 • Kỳ tính thuế tháng 8.2022 được gia hạn thời hạn nộp thuế chậm nhất là ngày 20.12.2022;
 • Kỳ tính thuế quý I.2022 được gia hạn thời hạn nộp thuế chậm nhất là ngày 30.10.2022;
 • Kỳ tính thuế quý II.2022 được gia hạn thời hạn nộp thuế chậm nhất là ngày 31.12.2022.

Các chi nhánh, đơn vị trực thuộc nằm trong đối tượng được gia hạn nộp thuế GTGT nếu các chi nhánh, đơn vị trực thuộc của doanh nghiệp, tổ chức thực hiện khai thuế GTGT riêng với cơ quan thuế quản lý trực tiếp của chi nhánh, đơn vị trực thuộc.

Các chi nhánh, đơn vị trực thuộc không thuộc đối tượng được gia hạn nộp thuế GTGT nếu chi nhánh, đơn vị trực thuộc của doanh nghiệp, tổ chức theo quy định không có hoạt động sản xuất kinh doanh thuộc ngành kinh tế, lĩnh vực được gia hạn.

Gia hạn thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp quý I - II/2022

Gia hạn thời hạn nộp thuế đối với số thuế TNDN tạm nộp của quý I, quý II kỳ tính thuế TNDN năm 2022 của doanh nghiệp, tổ chức thuộc đối tượng được quy định. Thời gian gia hạn là 3 tháng tính từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế TNDN theo quy định của pháp luật.

Các chi nhánh, đơn vị trực thuộc nằm trong đối tượng được gia hạn nộp thuế TNDN nếu các chi nhánh, đơn vị trực thuộc của doanh nghiệp, tổ chức thực hiện khai thuế TNDN riêng với cơ quan thuế quản lý trực tiếp của chi nhánh, đơn vị trực thuộc.

Các chi nhánh, đơn vị trực thuộc không thuộc đối tượng được gia hạn nộp thuế TNDN nếu chi nhánh, đơn vị trực thuộc của doanh nghiệp, tổ chức theo quy định không có hoạt động sản xuất kinh doanh thuộc ngành kinh tế, lĩnh vực được gia hạn.

Gia hạn nộp thuế với thuế thu nhập cá nhân

Gia hạn thời hạn nộp thuế đối với số tiền thuế GTGT, thuế TNCN phải nộp phát sinh năm 2022 của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh hoạt động trong các ngành kinh tế, lĩnh vực quy định tại khoản (1), (2), (3) điều 3 Nghị định này. 

Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh được gia hạn thời gian nộp thuế chậm nhất là 30.12.2022.

Gia hạn 50% tiền thuê đất phát sinh phải nộp năm 2022

Thời gian gia hạn là 06 tháng từ ngày 31.5.2022 đến 30.11.2022 đối với 50% số tiền thuê đất phát sinh phải nộp năm 2022 của doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, hộ kinh doanh, cá nhân thuộc đối tượng quy định đang được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp hình thức trả tiền thuê đất hàng năm theo Quyết định hoặc Hợp đồng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, hộ kinh doanh, cá nhân đang được nhà nước cho thuê đất trực tiếp có nhiều Quyết định, Hợp đồng và hoạt động sản xuất, kinh doanh ở nhiều lĩnh vực khác nhau trong đó có ngành kinh tế, lĩnh vực quy định cũng sẽ được áp dụng quy định trên.

Trường hợp doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có hoạt động sản xuất, kinh doanh nhiều ngành nghề trong đó có ngành kinh tế, lĩnh vực theo quy định thì: doanh nghiệp, tổ chức , cá nhân, hộ kinh doanh được gia hạn toàn bộ số thuế GTGT, số thuế TNDN, số thuế TNCN phải nộp theo hướng dẫn tại Nghị định này.

Nếu ngày cuối cùng của thời hạn gia hạn nộp thuế trùng với ngày nghỉ theo quy định thì ngày cuối cùng của thời hạn được tính là ngày làm việc tiếp theo sau ngày nghỉ đó.

Đăng ký cập nhật?