GDP Việt Nam năm 2020 thuộc nhóm tăng trưởng cao nhất thế giới

Theo báo cáo số liệu kinh tế – xã hội Việt Nam năm 2020 của Tổng cục Thống kê, GDP Việt Nam tăng 2,91%. Đây là mức tăng thấp nhất giai đoạn 2011-2020 nhưng thuộc nhóm tăng trưởng cao nhất thế giới.

Theo kết quả báo cáo của Tổng Cục thống kê chiều chiều 27/12, GDP Việt Nam năm 2020 tăng 2,91%, trong đó quý I tăng 3,68%, quý II tăng 0,39%, quý III tăng 2,69%, quý IV tăng 4,48%.

Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê, Bà Nguyễn Thị Hương cho biết thêm, tuy đây là mức tăng thấp nhất của các năm trong giai đoạn 2011-2020 nhưng trong bối cảnh dịch Covid-19 ảnh hưởng tiêu cực tới mọi lĩnh vực kinh tế – xã hội, thì đây là thành công lớn của Việt Nam. Mức tăng trưởng năm 2020 của Việt Nam thuộc nhóm cao nhất thế giới. 

Có được thành công trên là nhờ vào sự kiểm soát chặt chẽ dịch Covid-19, nền kinh tế từng bước hoạt động trở lại trong điều kiện bình thường mới, Hiệp định thương mại tự do Việt Nam và EU có hiệu lực từ ngày 1.8.2020 đã tạo động lực cho nền kinh tế nên GDP quý 4/2020 tăng trưởng khởi sắc so với quý 3/2020.

Cùng nhìn lại mức tăng trưởng GPD Việt Nam giai đoạn 2011 – 2020 qua biểu đồ thống kê bên dưới:

Nguồn: Tổng Cục Thống Kê Việt Nam

Về mức tăng trưởng và đóng góp của các khu vực kinh tế năm 2020

  • Khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 2,68%, đóng góp 13,5% vào tốc độ tăng tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế
  • Khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 3,98%, đóng góp 53%
  • Khu vực dịch vụ tăng 2,34%, đóng góp 33,5%

Về chất lượng tăng trưởng kinh tế

  • Năng suất lao động của toàn nền kinh tế theo giá hiện hành năm 2020 ước tính đạt 117,9 triệu đồng/lao động (tương đương 5.081 USD/lao động, tăng 290 USD so với năm 2019)
  • Năng suất lao động tăng 5,4% do trình độ của người lao động ngày càng được nâng cao (tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ năm 2020 đạt 24,1%, cao hơn mức 22,8% của năm 2019)

Về sử dụng GDP năm 2020

  • Tiêu dùng cuối cùng tăng 1,06% so với năm 2019
  • Tích lũy tài sản tăng 4,12%
  • Xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ tăng 4,97%
  • Nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ tăng 3,33%

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa ước tính đạt 543,9 tỷ USD, tăng 5,1% so với năm trước, trong đó kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt 281,5 tỷ USD, tăng 6,5%; nhập khẩu hàng hóa đạt 262,4 tỷ USD, tăng 3,6%. Cán cân thương mại hàng hóa ước tính xuất siêu 19,1 tỷ USD, mức cao nhất trong 5 năm liên tiếp xuất siêu kể từ năm 2016.

Theo cơ quan thống kê, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 12 tăng 0,1% so với tháng trước. Bình quân năm 2020, chỉ số giá tiêu dùng tăng 3,23% so với năm 2019. Tính chung quý IV, CPI tăng 0,22% so với quý trước và tăng 1,38% so với quý IV/2019.

Lạm phát cơ bản tháng 12 tăng 0,07% so với tháng trước và tăng 0,99% so với cùng kỳ năm trước. Lạm phát cơ bản bình quân năm 2020 tăng 2,31% so với bình quân năm 2019.

Cả nước có 134.900 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký là 2,236 triệu tỷ đồng, giảm 2,3% về số doanh nghiệp và tăng 29,2% về vốn đăng ký. Bên cạnh đó, còn có 44.100 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động và gần 37.700 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể.

Cả nước hiện có 53,4 triệu người lao động trên 15 tuổi có việc làm, bao gồm 17,5 triệu người đang làm việc ở khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản, giảm 7,2% so với năm trước; khu vực công nghiệp và xây dựng là 16,5 triệu người, tăng 0,3%; khu vực dịch vụ 19,4 triệu người, tăng 0,1%. Tỷ lệ thất nghiệp chung cả nước năm 2020 là 2,26%, trong đó tỷ lệ thất nghiệp chung khu vực thành thị là 3,61%; khu vực nông thôn là 1,59%.

Đăng ký cập nhật?