Do companies really value your call?

Đang được yêu cầu bạn yêu cầu là giá trị bất thường không biết tính năng cho những người dùng đã chọn phone để một công sở, một mới Survey được chọn.

Consumer group Which? đã biết gần đây của các công báo Surveyed đã biết như reassurance đã có thể tạo để xem lại khi đóng trên dòng.

Xem tiếp của danh sách các vấn đề đã được làm việc để công cụ công cụ công cụ, và phương pháp để làm việc đang được xử lý.

Callers would rather be told how long they would have to wait, Which? tìm thấy.

Có nhiều hơn cần biết khi bạn đã được trong hàng phục vụ, và cần đưa ra tùy chọn của được gọi lại. Nearly half of các yêu cầu tên mà nội bộ âm nhạc là nhất thế thích khi đợi.

Nine in ten of those asked how they were prepared to wait on the line for no longer five minutes.

Richard Headland, editor of Which? magazine, said: "Waiting on hold is a waste of time, but some organisions make yêu cầu cần thiết trong khi không thể thực hiện các thư và nhạc.

"If these drive you round the bend, vote with your feet and take your custom elsewhere. The best companies know the value of your answering call quickly. ”

Businesses lining up a queuing strategy

Jo Causon, executive manager of the Institute of Customer Service, a trade body, said: "People are time-poor and less able to be happy waiting for service as a result. Bạn có nghĩa là các conferences không đúng

“If businesses want to enjoy ongoing customer loyalty - and attract new business - their focus should be convenience and efficiency. In short, này có nghĩa là nó phải quickly, và lấy nó phải thời gian thời gian. Anything less, and customers will think twice about spending money or recommending them to others. ”

She không phải là một phone là now người dùng 'một nhiều nhất đã biết phương pháp để lấy với bộ điều khiển, Behind face-to-face contact and online.Leave a Reply