[Ebook] Tài liệu hoàn thiện sổ sách lập Báo cáo tài chính

Nhận miễn phí [Ebook] Tài liệu hướng dẫn hoàn thiện sổ sách kế toán và lập báo cáo tài chính Tài liệu miễn phí này giúp ích: Hiểu rõ về tất cả các hạng mục và ý nghĩa của từng báo cáo tài chính. Đọc và dựa vào báo cáo tài chính để nhận biết và đáng giá tổng quan tình hình thực trạng kết quả sản xuất kinh doanh và tiềm lực tài chính của doanh nghiệp mình Hiểu ý nghĩa một số chỉ tiêu tài chính để nhận định và khoanh vùng khả nghi trên báo cáo tài chính, từ đó định hướng phát triển và phòng tránh rủi ro cho doanh nghiệp mình.

» Đăng ký nhận tài liệu »

[Ebook] Tra cứu quy định Tiền lương – BHXH cho doanh nghiệp

Nhận miễn phí [Ebook] tra cứu quy định tiền lương và bảo hiểm xã hội áp dụng cho doanh nghiệp Tài liệu miễn phí này giúp ích: Hướng dẫn nhiều vấn đề chính và quan trọng về Tiền lương, về Bảo hiểm xã hội, Luật Việc làm áp dụng trong doanh nghiệp. Giải đáp các vướng mắc về việc đóng và hưởng Bảo hiểm xã hội, Hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với doanh nghiệp. Cách áp dụng các quy định về lương, bảo hiểm xã hội và việc làm trong doanh nghiệp.

» Đăng ký nhận tài liệu »