Đơn vị kinh doanh dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới tại Việt Nam phải đóng thuế

Nhìn nhận lại nội dung của Nghị định số 181/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quảng cáo”, đã có quy định cơ bản điều chỉnh hoạt động quảng cáo xuyên biên giới tại Việt Nam nhưng chưa quy định cụ thể về trách nhiệm của các bên tham gia cung cấp dịch vụ, đặc biệt về vấn đề kiểm duyệt nội dung sản phẩm quảng cáo trước khi phát hành và thực hiện nghĩa vụ về thuế.

Đồng thời hiện có sự chồng chéo, chưa rõ ràng trong việc phân công trách nhiệm quản lý nhà nước về quảng cáo xuyên biên giới giữa hai Bộ TT-TT và Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch.

Do đó, Bộ Thông tin và Truyền thông đã chủ trì dự thảo, lấy ý kiến góp ý của các doanh nghiệp, chuyên gia, người dân để sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định này.

Thu thuế nguồn online

Các điểm nổi bật trong Dự thảo Nghị định số 181/2013/NĐ-CP về Luật Quảng cáo

Dự thảo dự kiến sửa đổi, bổ sung tên chương 3 của nghị định trên như sau: “Hoạt động kinh doanh dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới tại Việt Nam”.

Trong đó có sửa đổi, bổ sung Điều 13 của chương đó quy định về quyền và nghĩa vụ của các tổ chức, cá nhân tham gia cung cấp dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới tại Việt Nam. Cụ thể như sau:

 • Các tổ chức, cá nhân nước ngoài cung cấp dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới trên môi trường mạng có phát sinh doanh thu tại Việt Nam (thông qua trang thông tin điện tử, mạng xã hội, ứng dụng có người truy cập từ Việt Nam hoặc có người sử dụng tại Việt Nam):  phải tuân thủ các quy định của pháp luật của Việt Nam về quảng cáo, về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng; phải nộp thuế.

Phải chủ động rà soát, kiểm tra sản phẩm quảng cáo không vi phạm quy định Luật quảng cáo và không đặt sản phẩm quảng cáo vào các vị trí có nội dung vi phạm quy định tại Luật an ninh mạng. Các tổ chức, cá nhân nước ngoài cung cấp dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới tại Việt Nam cũng phải thực hiện việc ngăn chặn, gỡ bỏ xử lý thông tin vi phạm theo yêu cầu của Bộ TT-TT và các cơ quan chức năng có thẩm quyền.

 • Người kinh doanh dịch vụ quảng cáo: phải tuân thủ quy định về việc đóng thuế. 

Đồng thời, khi thực hiện các hợp đồng dịch vụ quảng cáo trên nền tảng của tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới tại Việt Nam còn phải có trách nhiệm kiểm tra nội dung sản phẩm quảng cáo và yêu cầu tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới có trách nhiệm lựa chọn vị trí đặt quảng cáo không vi phạm quy định tại Luật an ninh mạng.

 • Người phát hành quảng cáo tại Việt Nam: phải bảo đảm có khả năng kiểm soát để phát hiện, loại bỏ các sản phẩm từ dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới vi phạm quy định pháp luật. Không đăng, phát sản phẩm quảng cáo của các tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới đã được cơ quan chức năng có thẩm quyền thông báo vi phạm pháp luật Việt Nam bằng văn bản.
 • Người quảng cáo: không đăng, phát sản phẩm quảng cáo trên các nền tảng quảng cáo vi phạm pháp luật Việt Nam và chịu trách nhiệm về sản phẩm quảng cáo khi trực tiếp ký kết quảng cáo với tổ chức, cá nhân nước ngoài cung cấp dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới tại Việt Nam.

Người kinh doanh dịch vụ quảng cáo và tổ chức, cá nhân nước ngoài cung cấp dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới tại Việt Nam thực hiện báo cáo định kỳ 12 tháng/lần vào ngày 15 tháng 12 hoặc báo cáo đột xuất theo yêu cầu về hoạt động cung cấp dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới tại Việt Nam cho Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử) theo mẫu quy định hoặc báo cáo đột xuất theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về hoạt động quảng cáo trên nền tảng cung cấp dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới.

Bộ TT-TT cho biết hoạt động quảng cáo trực tuyến đang chiếm một tỉ trọng khá lớn trong tổng đầu tư quảng cáo tại Việt Nam. Trong đó, 2 nền tảng chủ yếu được các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân lựa chọn quảng cáo trực tuyến nhiều nhất là của hai doanh nghiệp cung cấp dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới Google, Facebook, chiếm khoảng 70% doanh thu thị trường quảng cáo trực tuyến.

 • Bản tin thuế mới nhất tháng 7/2021

  ” Chiến lược, trọng tâm và chính sách thực thi của thuế chuyển hướng từ kiểm soát từng đơn vị sang kiểm soát rủi ro theo nhóm doanh nghiệp. Các công ty cần cân bằng các ưu tiên kinh doanh và đảm bảo duy trì sự tuân thủ.” Tổng hợp hỗ trợ về thuế cho

  7 July, 2021
 • Tổng hợp hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do Covid-19

  Đây là tổng hợp các chính sách hỗ trợ cho người lao động và người dụng lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Các hỗ trợ được ban hành trong giai đoạn phát sinh dịch Covid-19 ở Việt Nam.

  1 July, 2021
 • Tổng hợp hỗ trợ về thuế cho DN gặp khó khăn do Covid-19

  Đây là tổng hợp các chính sách hỗ trợ gia hạn nộp thuế, miễn giảm thuế cho các doanh nghiệp chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Các hỗ trợ và các hướng dẫn áp dụng của cơ quan có thẩm quyền được ban hành trong giai đoạn phát sinh dịch Covid-19 ở Việt Nam.

  1 July, 2021
 • Bản tin thuế mới nhất tháng 6/2021

  ” Tháng với sự bùng phát dịch đợt 4 và TPHCM thực hiện giãn cách xã hội. Các cơ quan chức năng ít ban hành các văn bản mới mà tập trung ban hành các hỗ trợ cho doanh nghiệp và cá nhân. Bên cạnh đó, vẫn tiếp tục ban hành các quy định mang tính

  26 June, 2021

Hỗ trợ trực tuyến

Chuyên gia về thuế và kế toán của chúng tôi sẽ tư vấn trực tuyến để trả lời những câu hỏi của Quý khách.

Tôi rất ngạc nhiên khi nhận được sự tư vấn nhiệt tình từ Ban giám đốc của EXPERTIS. Các vấn đề luôn được trả lời rất nhanh và xử lý tốt. Tôi cảm thấy yên tâm với dịch vụ và những cam kết mà EXPERTIS đem lại cho TPM Outdoor.

BÀ ĐỖ BẢO LIÊN THY
Giám đốc, TPM OUDOOR, SINGAPORE
EN VI