Doanh nghiệp mới thành lập được miễn lệ phí môn bài năm đầu tiên

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 22/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 139/2016/NĐ-CP ngày 04/10/2016 của Chính phủ quy định về lệ phí môn bài. Trong đó, điểm nổi bật nhất là bổ sung thêm 03 trường hợp được miễn lệ phí môn bài. Lệ phí môn bài năm 2020

Lệ phí môn bài 2020

https://www.expertis.vn

 

Miễn lệ phí môn bài năm đầu thành lập mới cho 3 đối tượng

Đối tượng được miễn lệ phí môn bài trong năm đầu thành lập hoặc ra hoạt động sản xuất, kinh doanh (từ 01/01 đến 31/12), bao gồm:

1. Tổ chức thành lập mới (được cấp mã số thuế mới, mã số doanh nghiệp mới)

2. Hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân lần đầu ra hoạt động sản xuất, kinh doanh

3. Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của 02 đối tượng trên thành lập trong thời gian được miễn lệ phí môn bài

Trong thời gian miễn lệ phí môn bài, nếu đối tượng 1 và 2 thành lập chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh thì chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh đó cũng được miễn lệ phí môn bài.

 

Miễn lệ phí môn bài trong thời hạn 03 năm cho doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển từ hộ kinh doanh

Căn cứ khoản 9 Điều 3 của Nghị định, doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển từ hộ kinh doanh (theo quy định tại Điều 16 Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa) được miễn lệ phí môn bài trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu.

Đọc thêm
Việt Nam quyết tâm "phủ sóng" thanh toán không dùng tiền mặt

Theo đó, trong thời gian miễn lệ phí môn bài, doanh nghiệp nhỏ và vừa thành lập chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh thì chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh này cũng được miễn lệ phí môn bài.

Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp nhỏ và vừa (thuộc diện miễn lệ phí môn bài theo quy định tại Điều 16 Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa) được thành lập trước thời điểm Nghị định này có hiệu lực thi hành thì thời gian miễn lệ phí môn bài của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh được tính từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành đến hết thời gian doanh nghiệp nhỏ và vừa được miễn lệ phí môn bài.

Doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành thực hiện miễn lệ phí môn bài theo quy định tại Điều 16 và Điều 35 Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Lệ phí môn bài năm 2020

Cơ sở giáo dục phổ thông công lập và cơ sở giáo dục mầm non công lập được miễn lệ phí môn bài

Căn cứ Khoản 10 Điều 3 của Nghị định, cơ sở giáo dục phổ thông công lập và cơ sở giáo dục mầm non công lập cũng được miễn lệ phí môn bài.

 

Không phải nộp lệ phí nếu ngừng sản xuất kinh doanh

Theo điểm c khoản 2 Điều 1 Nghị định 22/2020/NĐ-CP, người nộp lệ phí đang hoạt động có văn bản gửi cơ quan thuế quản lý trực tiếp về việc tạm ngừng sản xuất, kinh doanh trong năm dương lịch thì không phải nộp lệ phí cho năm tạm ngừng hoạt động nếu đáp ứng được 02 điều kiện sau:

Đọc thêm
Thủ tướng ban hành chỉ thị hỗ trợ doanh nghiệp trong mùa dịch Covid-19

– Văn bản xin tạm ngừng hoạt động sản xuất, kinh doanh gửi cơ quan thuế trước ngày 30/01 hàng năm.

– Chưa nộp lệ phí môn bài của năm tạm ngừng hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Lưu ý: Nếu không đáp ứng đủ 02 điều kiện trên thì phải nộp lệ phí môn bài cho cả năm.

 

Nghị định 22/2020/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 25/02/2020.

 

Download Nghị định 22/2020/NĐ-CP:  Tại đây

EN VI