DN xuất hàng hóa làm hàng mẫu, quảng cáo thì có phải xuất hóa đơn không?

Theo quy định tại phụ lục 4 Thông tư 39/2014/TT-BTC về hóa đơn, chứng từ:

Sử dụng hóa đơn, chứng từ đối với hàng hóa, dịch vụ khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu, cho, biếu, tặng và tiêu dùng nội bộ đối với tổ chức kê khai, nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ:

  • Đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại theo quy định của pháp luật về thương mại thì phải lập hóa đơn, trên hóa đơn ghi tên và số lượng hàng hóa, ghi rõ là hàng khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu và thực hiện theo hướng dẫn của pháp luật về thuế GTGT.
  • Đối với hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động và tiêu dùng nội bộ thì phải lập hóa đơn GTGT (hoặc hóa đơn bán hàng), trên hóa đơn ghi đầy đủ các chỉ tiêu và tính thuế GTGT như hóa đơn xuất bán hàng hóa, dịch vụ cho khách hàng.

 

Quy định tại điều 7 TT 219/2013/TT-BTC về hình thức khuyến mại:

Đối với hình thức khuyến mại đưa hàng mẫu, cung ứng dịch vụ mẫu để khách hàng dùng thử không phải trả tiền, tặng hàng hóa cho khách hàng, cung ứng dịch vụ không thu tiền thì giá tính thuế đối với hàng mẫu, dịch vụ mẫu được xác định bằng 0.

Trường hợp Công ty xuất hàng mẫu để làm hàng mẫu, quảng cáo:

  • Đối với sản phẩm dùng để khuyến mãi theo quy định về luật thương mại thì Công ty phải lập hóa đơn, trên hóa đơn ghi tên, số lượng hàng hóa, ghi rõ là hàng khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu và giá tính thuế được xác định bằng 0.
  • Nếu hàng hóa dùng để khuyến mãi không thực hiện theo Quy định của luật thương mại thì phải kê khai, nộp thuế như hàng hóa dịch vụ dùng để tiêu dùng nội bộ, biếu tặng, cho.
Đọc thêm
Khai trương dịch vụ Chứng thực Bản sao điện tử vào 01/7/2020 trên Cổng DVCQG

 

 Các dịch vụ nổi bật tại EXPERTIS

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ: 0903 024 034 ( Ms. Dạ Minh ) – Email: admin@expertis.vn

EN VI