[Cẩm nang] Doanh nghiệp mới thành lập không nên bỏ qua

Doannh nghiệp mới thành lập cần lưu ý

https://www.expertis.vn

Điểm qua một số quy định quan trọng mà doanh nghiệp mới thành lập cần lưu ý

1. Công bố nội dung đăng ký kinh doanh

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày thành lập hoặc đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp liên quan đến nội dung ngành, nghề kinh doanh, cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp phải công bố nội dung đăng ký kinh doanh trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Trường hợp không thực hiện hoặc thực hiện không đúng quy định, doanh nghiệp có thể bị phạt từ 1 triệu đồng đến 2 triệu đồng và buộc phải công bố nội dung đăng ký kinh doanh trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp theo quy định.

2. Khắc dấu và đăng ký mẫu dấu

Doanh nghiệp liên hệ khắc dấu tại cơ quan khắc dấu và thông báo mẫu con dấu trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký kinh doanh. Việc làm thông báo sử dụng con dấu thì ngày ghi có hiêu lực ít nhất là cùng ngày và không được làm ngày lùi về trước. Việc sử dụng con dấu khi chưa có Giấy chứng nhận này bị phạt từ 2 triệu đồng đến 3 triệu đồng và bị thu hồi con dấu.

3. Thời hạn thực hiện đăng ký thuế lần đầu

Một trong những khâu quan trọng mà các doanh nghiệp mới thành lập cần lưu ý, không nên “xem nhẹ” sau khi nhận được Giấy phép đăng ký kinh doanh là phải Đăng ký thuế. Nếu doanh nghiệp đăng ký thuế chậm hơn so với thời hạn quy định sẽ bị Cơ quan thuế ghi nhận tình trạng bị trễ tờ khai thuế, phạt chậm nộp thuế (thuế môn bài) và thậm chí là bị đóng mã số thuế của doanh nghiệp.

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên Giấy phép thành lập và hoạt động, người nộp thuế là tổ chức kinh tế, tổ chức khác theo quy định tại điểm b, điểm c Khoản 1 Điều 2 Thông tư 95/2016/TT-BTC  phải chuẩn bị hồ sơ đăng ký thuế đầy đủ theo đúng quy định, gửi đến cơ quan thuế để làm thủ tục đăng ký thuế.

 

Xem thêm:

Nếu đăng ký thuế chậm có bị phạt không?

Khai không đầy đủ các nội dung trong hồ sơ thuế bị xử phạt thế nào?

 

4. Kê khai tờ khai lệ phí môn bài

Thời hạn: Ngày cuối cùng của tháng thành lập hoặc 30 ngày kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

5. Mở tài khoản ngân hàng

Theo Thông tư 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của BTC: thì những hóa đơn đầu vào có giá trị > 20tr phải chuyển khoản, thì mới được khấu trừ thuế GTGT và ghi vào chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày mở tài khoản, phải thực hiện thông báo số tài khoản ngân hàng cho cơ quan thuế theo mẫu 08/MST.

6. Đăng ký dịch vụ chứng thực chữ ký số

– Đăng ký nộp tờ khai thuế qua mạng

– Đăng ký nộp thuế qua mạng

7. Hóa đơn

Nếu doanh nghiệp mới thành lập mà đủ điều kiện đăng ký thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ và đã được cơ quan thuế chấp nhận thì tiến hành đặt in hóa đơn GTGT. Sau đó làm Thông báo phát hành hóa đơn.

8. Lao động & Bảo hiểm xã hội

Xây dựng và đăng ký Quy chế trả lương & thưởng của Công ty.

Đăng ký nộp BHXH lần đầu: đăng ký trực tiếp để lấy mã DN tại Cơ quan BHXH

9. Gắn tên doanh nghiệp tại trụ sở chính

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 38, Luật Doanh nghiệp 2014, thì tên doanh nghiệp phải được gắn tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp. Tên doanh nghiệp phải được in hoặc viết trên các giấy tờ giao dịch, hồ sơ tài liệu và ấn phẩm do doanh nghiệp phát hành.

Như vậy, theo quy định tren thì doanh nghiệp phải gắn tên doanh nghiệp tại trụ sở chính và tại chi nhánh, văn phòng đại diện (nếu có). Trường hợp không thực hiện, doanh nghiệp bị phạt từ 10 triệu đồng đến 15 triệu đồng và buộc phải gắn tên doanh nghiệp theo quy định.

10. Giấy phép con

Đối với những ngành nghề kinh doanh mà pháp luật quy định phải có giấy phép kinh doanh, giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh,… gọi chung là giấy phép con, doanh nghiệp phải xin phép và chỉ được hoạt động sau khi được cơ quan có thẩm quyền cấp phép.

11. Thực hiện góp vốn theo cam kết

Tùy từng loại hình doanh nghiệp mà doanh nghiệp thực hiện việc góp vốn như sau:

Đối với công ty TNHH (Trách nhiệm hữu hạn): Chủ sở hữu hoặc các thành viên phải góp vốn đầy đủ và đúng hạn số vốn đã cam kết trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Đối với công ty cổ phần: Các cổ đông sáng lập có nghĩa vụ thanh toán đủ số cổ phần cam kết mua trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Trường hợp không góp đủ và đúng hạn số vốn đã đăng ký, doanh nghiệp bị phạt từ 5 triệu đồng đến 20 triệu đồng và buộc đăng ký giảm vốn điều lệ đối với công ty TNHH hai thành viên (sau đây gọi tắt là công ty TNHH 2 TV) trở lên, hoặc buộc góp đủ số vốn như đã đăng ký đối với các loại hình doanh nghiệp khác.

12. Cấp giấy chứng nhận phần vốn góp / Sổ đăng ký thành viên và sổ đăng ký cổ đông

Công ty TNHH 2 TV trở lên phải cấp giấy chứng nhận phần vốn góp cho thành viên tại thời điểm góp vốn. Trường hợp không cấp, doanh nghiệp bị phạt từ 10 triệu đồng đến 15 triệu đồng.

Doanh nghiệp phải lập và lưu giữ sổ đăng ký thành viên (đối với công ty TNHH 2 TV trở lên) hoặc sổ đăng ký cổ đông (đối với công ty cổ phần). Doanh nghiệp không thực hiện bị phạt từ 10 triệu đồng đến 15 triệu đồng và buộc lập sổ đăng ký thành viên, sổ đăng ký cổ đông theo quy định.

13. Đăng ký nhãn hiệu

Ngày nay, trong nền kinh tế cạnh tranh, việc xây dựng thương hiệu của các doanh nghiệp là điều hết sức cần thiết và quan trọng. Một trong các yếu tố làm nên thương hiệu của một doanh nghiệp chính là nhãn hiệu, logo của doanh nghiệp.

Vì thế, việc đăng ký bảo hộ nhãn hiệu là hết sức cần thiết. Nó là cơ sở để tổ chức, cá nhân sử dụng nhãn hiệu xác lập quyền sở hữu đối với nhãn hiệu của mình, thông qua sẽ xác lập được quyền sở hữu đối với thương hiệu của doanh nghiệp. Trên cơ sở được Cục Sở hữu trí tuệ cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu, chủ sở hữu có thể khai thác được lợi ích thương mại từ  nhãn hiệu của mình như: sử dụng nhãn hiệu gắn liền với sản phẩm, dịch vụ của mình; chuyển giao quyền sử dụng, quyền sở hữu nhãn hiệu… Đồng thời, nó còn là căn cứ để chống lại những hành vi xâm phạm tới quyền sử dụng nhãn hiệu.

 

Nếu bạn chưa thực sự tự tin thực hiện những thủ tục trên, vậy hãy để Expertis hỗ trợ bạn!
Hãy LIÊN HỆ NGAY  với chuyên gia của chúng tôi qua số điện thoại 0903 024 034