EXPERTIS hiện đang cung cấp dịch vụ tư vấn M&A, bao gồm

Cho nhà đầu tư mua: Quý khách hàng có nhu cầu mua 100% DN khác, hoặc cổ phần chưa giao dịch đại chúng của DN khác trong rổ đầu tư, vui lòng liên hệ với chúng tôi

Cho nhà đầu tư bán: Quý khách hàng có nhu cầu bán 100% DN của mình, hoặc cổ phần DN của mình, vui lòng liên hệ với chúng tôi

Hotline: 0908 066 022 –  0905 616 800