DỊCH VỤ TIỀN LƯƠNG VÀ BHXH

Sử dụng dịch vụ hàng tháng của chúng tôi, Quý DN chỉ phải trả chi phí bằng khoảng 30% so với tự thực hiện, mặc khác còn giúp cho hồ sơ ổn định lâu dài, không bị thất lạc, xáo trộn.

Chúng tôi còn tư vấn để DN thực hiện chế độ BHXH hợp lý, có lợi nhất. Các dịch vụ về tiền lương và BHXH bao gồm:

1. Tư vấn về Chính sách lương:

– Tư vấn xây dựng chính sách lương;
– Tư vấn xây dựng thang lương phù hợp chính sách lương;

2. Tư vấn về Hợp đồng lao động, Tính lương, Thanh toán lương:

– Tư vấn lập hợp đồng lao động phù hợp;
– Tư vấn tính lương phù hợp với hợp đồng lao động;
– Tư vấn lập Bảng thanh toán lương;

3. Tư vấn Bảo hiểm xã hội và thực hiện hồ sơ Bảo hiểm xã hội :

– Đăng ký thang lương ;
– Đăng ký danh sách lao động ;
– Đăng ký bảo hiểm xã hội ;
– Đăng ký tăng giảm lao động ;
– Thực hiện các thủ tục cho nhân viên khi được hưởng chế độ BHXH;
– Lập bảng tính bảo hiểm phải nộp hàng tháng;
– Đối chiếu bảo hiểm phải nộp với cơ quan bảo hiểm;
– Cập nhật tình trạng gia hạn thẻ bảo hiểm y tế.

 

Trân trọng cảm ơn sự quan tâm của Quý khách hàng

Quý doanh nghiệp sử dụng dịch vụ vui lòng liên hệ trên tất cả các kênh giao tiếp của EXPERTIS

Hotline: 0905 616 800 | Email: cskh@expertis.vn |

DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ BẢO HIỂM XÃ HỘI LẦN ĐẦU

STT Nội dung Số lần giao dịch Thời gian hoàn thành Cơ quan quản lý
1 Đăng ký thang, bảng lương 2 lần 12 ngày làm việc Phòng Lao động thương binh xã hội Quận
Đăng ký thang, bảng lương
–  Nộp hồ sơ
–  Lấy kết quả
   
2 Đăng ký lao động 2 lần 07 ngày làm việc Phòng Lao động thương binh xã hội Quận

 

Đăng ký báo cáo khai trình tình hình sử dụng lao động
–  Nộp hồ sơ đăng ký
–  Lấy kết quả
 
3 Đăng ký công đoàn 2 – 4 lần   Liên đoàn lao động Quận
Xin xác nhận không đủ điều kiện thành lập công đoàn (dưới 5 lao động)
–  Nộp công văn yêu cầu
–  Lấy kết quả
2 lần 5 ngày làm việc
Đăng ký Thành lập công đoàn cơ sở ( trên 5 lao động)
–  Nộp công văn yêu cầu
–  Lấy kết quả
–  Chuẩn bị lại hồ sơ thành lập công đoàn
–  Lấy kết quả
–  Đăng ký Thỏa ước lao động (nếu có)
4 lần 12 ngày làm việc
4 Đăng ký Bảo hiểm 2 – 4 lần 15 ngày làm việc Bảo hiểm xã hội Quận
Đối với công ty thành lập dưới 12 tháng
–  Nộp hồ sơ bảo hiểm
–  Lấy kết quả
2 lần  
Đối với công ty thành lập trên 12 tháng
–  Nộp hồ sơ bảo hiểm lần 1
–  Giải trình
–  Nộp hồ sơ bảo hiểm lần 2
–  Lấy kết quả
4 lần  

 

Giá phí:

STT Loại Doanh nghiệp Khu vực Phí dịch vụ
1 Quận gần 3.000.000
2 Quận xa 3.500.000

Trân trọng cảm ơn sự quan tâm của Quý khách hàng


Quý doanh nghiệp sử dụng dịch vụ vui lòng liên hệ trên tất cả các kênh giao tiếp của EXPERTIS

Tổng đài: 1900 6638 | Email: cskh@expertis.vn | Cell: 0933 952 167 – Ms. Dung