dịch vụ lập và kiểm soát kế hoạch thuế

Lập kế hoạch thuế giúp bạn bám sát tình hình thực hiện thuế trước khi báo cáo và kiểm soát việc thực hiện kế hoạch thuế đầy đủ.

Lập và kiểm soát kế hoạch thuế

Lập kế hoạch thuế là gì?

Lập kế hoạch thuế là việc phân tích hoạt động kinh doanh, từ đó lập kế hoạch kế hoạch tài chính dưới góc độ thuế.

 • Mục đích của việc lập kế hoạch thuế là giúp cho nhà điều hành lượng định toàn cảnh khía cạnh thuế trong kỳ tài chính.
 • Thông qua lập kế hoạch thuế, tất cả các yếu tố của kế hoạch tài chính phối hợp với nhau theo cách hiệu quả nhất về thuế có thể.
 • Lập kế hoạch thuế là một phần thiết yếu trong kế hoạch tài chính của doanh nghiệp và dự án đầu tư.

Kiểm soát kế hoạch thuế là gì?

Kiểm soát kế hoạch thuế là việc kiểm tra định kỳ nhằm đánh giá mức độ đạt được của kế hoạch thuế, thực hiện các hành động tối ưu thích hợp với tình hình thực tế kinh doanh.

 • Mục đích của việc Kiểm soát kế hoạch thuế là giúp cho nhà điều hành đánh giá và điều chỉnh kịp thời kế hoạch thuế.
 • Thông qua Kiểm soát kế hoạch thuế, tất cả các yếu tố của kế hoạch tài chính có liên quan được kiểm soát tương ứng.
 • Kiểm soát kế hoạch thuế là một phần thiết yếu trong kiểm soạt thực hiện kế hoạch của doanh nghiệp và dự án đầu tư.
 • Bên cạnh đó, việc kiểm soát kế hoạch đã lập và Tối ưu hóa thường xuyên theo thực tế phát sinh là việc quan trọng giúp đảm bảo kế hoạch thuế đi đúng hướng và kịp thời điều chỉnh với những thay đổi thực tế.
 • Để kiểm soát kế hoạch thuế đòi hỏi chuyên gia về thuế có sự am hiểu về hoạt động kiểm soát, quy trình kiểm soát, kiểm toán viên là chuyên gia có nhiều ưu thế cho việc kiểm soát kế hoạch thuế.

Các loại thuế áp dụng

Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn thuế giá trị gia tăng cho các lĩnh vực sau:

 • Chính sách thuế giá trị gia tăng. Kế hoạch thuế giá trị gia tăng (VAT Planning)
 • Khấu trừ hoàn thuế giá trị gia tăng.
 • Doanh nghiệp kinh doanh ngành không chịu thuế giá trị gia tăng.
 • Doanh nghiệp áp dụng thuế giá trị gia tăng 0%

Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn thuế thu nhập doanh nghiệp cho các lĩnh vực sau:

 • Chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp. Kế hoạch thuế thu nhập doanh nghiệp (Corporate income tax Planning)

 • Áp dụng miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các ngành nghề hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp.

 • Quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp.

 

Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn thuế thu nhập cá nhân cho các lĩnh vực sau:

 • Chính sách thuế thu nhập cá nhân. Kế hoạch thuế thu nhập cá nhân (Corporate personal income tax Planning)
 • Quyết toán thuế thu nhập cá nhân cho doanh nghiệp
 •  

Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn thuế nhà thầu cho các lĩnh vực sau:

 • Chính sách thuế nhà thầu.
 • Kế hoạch thuế nhà thầu (Withholding contractor tax Planning)

Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn thuế giao dịch liên kết cho các lĩnh vực sau:

 • Chính sách thuế giao dịch liên kết.
 • Kế hoạch thuế giao dịch liên kết (Transfer pricing tax Planning)

Các lĩnh vực kinh doanh chúng tôi tư vấn thuế

 • Doanh  nghiệp hoạt động xây lắp
 • Doanh nghiệp kinh doanh bất động sản
 • Doanh nghiệp thương mại đặc thù: Trung tâm bán buôn bán lẻ; Bán hàng đa cấp; Thương mại điện tử.
 • Doanh nghiệp có chuyển nhượng vốn, chứng khoán
 • Doanh nghiệp có ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp
 • Doanh nghiệp có giao dịch liên kết
 • Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
 • Doanh nghiệp trường học
 • Doanh nghiệp vận tải  đường bộ, taxi
 • Doanh nghiệp sản xuất
 • Doanh nghiệp gia công xuất khẩu
 • Doanh nghiệp công nghệ thông tin
 • Doanh nghiệp vận tải đường biển, logistic
 • Doanh nghiệp dùng nhiều nhân công

kinh nghiệm thế mạnh

Thế mạnh
 • Nhiều năm kinh nghiệm tư vấn thuế

  Chúng tôi có hơn 17 năm chuyên nghiệm trong lĩnh vực kế toán - kiểm toán, tư vấn thuế sẽ hỗ trợ và tư vấn cho khách hàng những giải pháp tốt nhất mà chỉ có chuyên gia nhiều năm kinh nghiệm mới có được.

 • Am hiểu địa phương

  Dịch vụ tư vấn thuế của chúng tôi sử dụng kiến thức địa phương (Việt Nam) của chúng tôi để đảm bảo tuân thủ thuế, quản lý thuế và giao dịch với cơ quan thuế được quản lý hiệu quả.

 • Chuyên gia tư vấn bằng tiếng Anh

  Chúng tôi chuyên tư vấn thuế trực tiếp bằng tiếng Anh như là ngôn ngữ chính. Đối với ngôn ngữ pháp luật, điều này tạo ra sự khác biệt rất lớn trong chất lượng tư vấn so với phương pháp [1 chuyên gia phụ trách chuyên môn + 1 người phiên dịch không am hiểu chuyên môn].

Hỗ trợ trực tuyến

Chuyên gia về thuế và kế toán sẽ tư vấn trực tuyến để trả lời những câu hỏi của Quý khách.

Tôi rất ngạc nhiên khi nhận được sự tư vấn nhiệt tình từ Ban giám đốc của EXPERTIS. Các vấn đề luôn được trả lời rất nhanh và xử lý tốt. Tôi cảm thấy yên tâm với dịch vụ và những cam kết mà EXPERTIS đem lại cho TPM Outdoor.

BÀ ĐỖ BẢO LIÊN THY
Giám đốc, TPM OUDOOR, SINGAPORE

Bạn muốn được tư vấn thêm về dịch vụ?

EN VI