dịch vụ đánh giá thẩm định về thuế định kỳ hoặc trước khi quyết toán thuế

Dịch vụ đánh giá thẩm định về thuế hữu ích khi thực hiện định kỳ (Tháng - Quý - Năm) hoặc khi chuẩn bị quyết toán thuế.

Dịch vụ đánh giá thẩm định về thuế

Dịch vụ đánh giá thẩm định về thuế của chúng tôi sử dụng kiến thức địa phương của chúng tôi để đảm bảo tuân thủ thuế, quản lý thuế và giao dịch với cơ quan thuế được quản lý hiệu quả.

Các loại thuế chúng tôi đánh giá

Đánh giá về thuế thu nhập doanh nghiệp giúp doanh nghiệp làm rõ được các vấn đề sau về thuế thu nhập doanh nghiệp của doanh nghiệp mình:

 • Áp dụng chính sách thuế giá trị gia tăng đúng hay chưa?
 • Khấu trừ hoàn thuế giá trị gia tăng đúng hay chưa?.
 • Doanh nghiệp kinh doanh ngành không chịu thuế giá trị gia tăng đã thực hiện kê khai và đồng bộ sổ sách kế toán đúng hay chưa?.
 • Doanh nghiệp áp dụng thuế giá trị gia tăng 0%  đã thực hiện kê khai và đồng bộ sổ sách kế toán đúng hay chưa?

Đánh giá về thuế thu nhập doanh nghiệp giúp doanh nghiệp làm rõ được các vấn đề sau về thuế thu nhập doanh nghiệp của doanh nghiệp mình:

 • Áp dụng chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đúng hay chưa?
 • Xác định và hạch toán chi phí hợp lý trừ thuế thu nhập doanh nghiệp đúng hay chưa?
 • Áp dụng miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các ngành nghề hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đúng hay chưa?
 • Các vấn đề cần chuẩn bị khi quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp.

Đánh giá về thuế thu nhập cá nhân giúp doanh nghiệp làm rõ được các vấn đề sau về thuế thu nhập cá nhân của doanh nghiệp mình:

 • Áp dụng chính sách thuế thu nhập cá nhân đúng hay chưa?
 • Các vấn đề cần chuẩn bị khi quyết toán thuế thu nhập cá nhân.

Đánh giá về thuế nhà thầu giúp doanh nghiệp làm rõ được các vấn đề sau về thuế nhà thầu của doanh nghiệp mình:

 • Áp dụng chính sách thuế nhà thầu đúng hay chưa?
 • Việc kê khai, tính thuế nhà thầu, áp dụng tránh đánh thuế 2 lần đúng hay chưa?

Các lĩnh vực kinh doanh chúng tôi thực hiện đánh giá

 • Doanh  nghiệp hoạt động xây lắp
 • Doanh nghiệp kinh doanh bất động sản
 • Doanh nghiệp thương mại đặc thù: Trung tâm bán buôn bán lẻ; Bán hàng đa cấp; Thương mại điện tử.
 • Doanh nghiệp có chuyển nhượng vốn, chứng khoán
 • Doanh nghiệp có ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp
 • Doanh nghiệp có giao dịch liên kết
 • Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
 • Doanh nghiệp trường học
 • Doanh nghiệp vận tải  đường bộ, taxi
 • Doanh nghiệp sản xuất
 • Doanh nghiệp gia công xuất khẩu
 • Doanh nghiệp công nghệ thông tin
 • Doanh nghiệp vận tải đường biển, logistic
 • Doanh nghiệp dùng nhiều nhân công

kinh nghiệm thế mạnh

Thế mạnh
 • Nhiều năm kinh nghiệm tư vấn thuế

  Chúng tôi có hơn 17 năm chuyên nghiệm trong lĩnh vực kế toán - kiểm toán, tư vấn thuế sẽ hỗ trợ và tư vấn cho khách hàng những giải pháp tốt nhất mà chỉ có chuyên gia nhiều năm kinh nghiệm mới có được.

 • Am hiểu địa phương

  Dịch vụ tư vấn thuế của chúng tôi sử dụng kiến thức địa phương (Việt Nam) của chúng tôi để đảm bảo tuân thủ thuế, quản lý thuế và giao dịch với cơ quan thuế được quản lý hiệu quả.

 • Chuyên gia tư vấn bằng tiếng Anh

  Chúng tôi chuyên tư vấn thuế trực tiếp bằng tiếng Anh như là ngôn ngữ chính. Đối với ngôn ngữ pháp luật, điều này tạo ra sự khác biệt rất lớn trong chất lượng tư vấn so với phương pháp [1 chuyên gia phụ trách chuyên môn + 1 người phiên dịch không am hiểu chuyên môn].

Hỗ trợ trực tuyến

Chuyên gia về thuế và kế toán của chúng tôi sẽ tư vấn trực tuyến để trả lời những câu hỏi của Quý khách.

Tôi rất ngạc nhiên khi nhận được sự tư vấn nhiệt tình từ Ban giám đốc của EXPERTIS. Các vấn đề luôn được trả lời rất nhanh và xử lý tốt. Tôi cảm thấy yên tâm với dịch vụ và những cam kết mà EXPERTIS đem lại cho TPM Outdoor.

BÀ ĐỖ BẢO LIÊN THY
Giám đốc, TPM OUDOOR, SINGAPORE

Bạn muốn được tư vấn thêm về dịch vụ?

EN VI