Dịch vụ quản lý doanh nghiệp {Kế toán – Thuế – Lao động tiền lương}

Dịch vụ quản lý doanh nghiệp

Expertis cung cấp dịch vụ quản lý doanh nghiệp trọn gói là một loạt các dòng dịch vụ chuyên nghiệp để hỗ trợ cho việc quản lý doanh nghiệp, bao gồm: Kế toán, Thuế, Lao động tiền lương.

Dịch vụ quản lý doanh nghiệp giúp doanh nghiệp giải quyết hiệu quả tất cả vấn đề quản lý chuyên môn mà chủ doanh nghiệp không thể am hiểu hết, giúp chủ doanh nghiệp đạt được các mục tiêu về quản lý, kiệm thời gian và chi phí, tuân thủ pháp luật và an toàn khi thanh tra kiểm tra việc chấp hành của cơ quan chức năng.

Nội dung công việc chi tiết của Dịch vụ Kế toán và Thuế trọn gói

 • Thực hiện việc lập các Báo cáo về thuế Môn bài;
 • Thực hiện lập các Báo cáo về thuế GTGT;
 • Thực hiện lập các Báo cáo về thuế TNDN và Quyết toán thuế TNDN;
 • Thực hiện việc lập các Báo cáo về thuế TNCN và Quyết toán thuế TNCN;
 • Thực hiện việc lập các Báo cáo về thuế nhà thầu cho các nhà thầu Bên A có thanh toán và có trách nhiệm nộp thay thuế nhà thầu (nếu có);
 • Thực hiện Giải trình khi có yêu cầu từ cơ quan thuế; Thực hiện Giải trình quyết toán khi có thông báo quyết toán thuế tại doanh nghiệp.
 • Hướng dẫn xuất hoá đơn, tư vấn lập hợp đồng và lập các loại chứng từ kế toán theo quy định của pháp luật;
 • Chủ động tư vấn các giải pháp tối ưu số thuế và đúng theo quy định pháp luật về thuế; Tư vấn chính sách thuế các trường hợp có rủi ro lớn về Thuế khi thực hiện các hoạt động mua – bán hoặc giao dịch làm phát sinh số thuế;
 • Cập nhật những thông tin mới nhất về luật thuế, môi trường thuế, rủi ro thuế liên quan đến doanh nghiệp.
 • Đăng ký chế độ kế toán áp dụng cho doanh nghiệp;
 • Kiểm tra lại tính hợp lý, hợp lệ của hóa đơn chứng từ Bên A cung cấp;
 • Kiểm tra doanh thu – chi phí, tính toán lãi lỗ;
 • Lập bảng phân bổ công cụ dụng cụ, bảng trích khấu hao tài sản theo chế độ quy định;
 • Ghi sổ kế toán cho các nghiệp vụ kế toán phát sinh, thực hiện các bút toán kết chuyển cuối kỳ kế toán hàng tháng, khóa sổ;
 • In sổ kế toán theo chế độ kế toán đã đăng ký, hoặc cung cấp file dữ liệu sổ kế toán bằng để lưu trữ; Trường hợp làm trên phần mềm của doanh nghiệp thì thực hiện backup dữ liệu an toàn ;
 • Lập báo cáo công nợ theo đối tượng (Khách hàng và Nhà cung cấp của Bên A);
 • Phân loại, sắp xếp và đóng tập hồ sơ, chứng từ để đưa vào lưu trữ từng tháng.
 • Tư vấn thiết lập hệ thống kế toán phù hợp với các yêu cầu kê khai và báo cáo của doanh nghiệp; Tư vấn giải đáp các thắc mắc về luật kế toán, yêu cầu kế toán mà doanh nghiệp phải thực hiện;
 • Tư vấn, hướng dẫn cho nhân viên Bên A kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ khi nhận hóa đơn chứng từ kế toán;
 • Tư vấn xây dựng định mức, tính giá thành sản phẩm, tính giá vốn hàng bán ra phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp và theo quy định của Thuế;
 • Rà soát, tổng hợp lại toàn bộ số liệu kế toán trong năm, đối chiếu thuế phải nộp trước khi lên báo cáo năm;
 • Lập và gởi Quyết toán Thuế thu nhập doanh nghiệp ;
 • Lập và gởi Quyết toán Thuế thu nhập cá nhân (phần thuộc nghĩa vụ của đơn vị chi trả thu nhập);
 • Lập và gởi báo cáo tài chính năm đến các cơ quan chức năng: Bảng tổng kết tài sản, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Thuyết minh báo cáo tài chính, báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
 • Lập báo cáo thống kê theo yêu cầu của cơ quan thống kê;
 • Đăng ký các loại hồ sơ cho năm mới (nếu có): Có đăng ký lại kỳ khai thuế, Có đăng ký lại phương pháp khấu trừ thuế giá trị gia tăng, đăng ký thay đổi về Lệ Phí môn bài, đăng ký sự thay đổi phương pháp kế toán….;
 • Khóa sổ, chuẩn bị đầy đủ số dư cuối kỳ, chuyển số dư sang đầu kỳ năm mới.

Nội dung chi tiết của dịch vụ quản lý Tiền lương và Bảo hiểm

 • Tư vấn ký kết hợp đồng lao động, quyết định liên quan đến người lao động.
 • Thực hiện thủ tục khai trình lao động khi doanh nghiệp thuê lao dộng.
 • Tư vấn lập Nội quy lao động và đăng ký.
 • Tư vấn lập Thỏa ước lao động đã đăng ký.
 • Tư vấn chấm công, tính lương.
 • Tư vấn việc cập nhật quy chế lương, thang bảng lương, quy định chức danh.
 • Tính và lập bảng lương Công bố của doanh nghiệp, đây là bảng lương tổng hợp quan trọng nhất của doanh nghiệp, bao gồm bảng lương tham gia bảo hiểm, bảng lương tính thuế thu nhập cá nhận, bảng lương hạch toán kế toán, bảng lương thực chi.
 • Tưv ấn và quản lý đăng ký mã số thuế cá nhân và người phụ thuộc .
 • Tư vấn và tính đóng bảo hiểm bắt buộc.
 • Quản lý việc hưởng chế độ bảo hiểm: ốm đau,thai sản, hưu trí, tử tuất …
 • Quản lý cấp sổ bảo hiểm xã hội, cấp thẻ bảo hiểm y tế.
 • Tư vấn việc tham gia công đoàn và quản lý công đoàn doanh nghiệp.

3 nhóm dịch vụ này đều đòi hỏi chuyên môn riêng biệt, kinh nghiệm thực tiễn trong từng lĩnh vực, Expertis với 17 năm hoạt động chuyên nghiệp trong lĩnh vực này, chúng tôi đã xây dựng nên một công ty được trang bị hoàn toàn đầy đủ về nhân sự, trình độ, kinh nghiệm cho công việc này.

Trãi qua 17 năm, chúng tôi đã cung cấp cho khoảng hơn 4.000 doanh nghiệp với các dịch vụ, do đó doanh nghiệp hoàn toàn yên tâm khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

Tôi rất ngạc nhiên khi nhận được sự tư vấn nhiệt tình từ Ban giám đốc của EXPERTIS. Các vấn đề luôn được trả lời rất nhanh và xử lý tốt. Tôi cảm thấy yên tâm với dịch vụ và những cam kết mà EXPERTIS đem lại cho TPM Outdoor.

BÀ ĐỖ BẢO LIÊN THY
Giám đốc, TPM OUDOOR, SINGAPORE

Bạn muốn tìm hiểu thêm hoặc báo giá ?