kiểm toán về thuế

Expertis cung cấp các dịch vụ kiểm toán thuế được thiết kế nhằm giúp khách hàng đảm bảo tuân thủ luật thuế và loại trừ các rủi ro về thuế.

Dịch vụ kiểm toán về thuế

Dịch vụ Kiểm toán thuế của Expertis bao gồm công việc kiểm tra, đánh giá, xác nhận độ tin cậy của thông tin về thuế phải nộp, số thuế đã nộp, đảm bảo tính tuân thủ về thuế, loại trừ các rủi ro thuế.

Năng lực của Expertis

 • Ban Giám đốc, đội ngũ tư vấn thuế hơn 17 năm kinh nghiệm Tư vấn thuế cho hàng ngàn doanh nghiệp
 • Expertis hiểu biết sâu sắc về thuế nói chung và thuế trong các lĩnh vực kinh doanh riêng biệt
 • Expertis luôn hỗ trợ, tư vấn tận tình và thấu hiểu thực tế kinh doanh của khách hàng

Phương pháp làm việc

Dịch vụ kiểm toán của Expertis tập trung vào chất lượng dịch vụ và xây dựng các mối quan hệ lâu dài với Khách hàng. Điều này cho phép chúng tôi thấu hiểu tất cả các khía cạnh của doanh nghiệp và môi trường doanh nghiệp đang hoạt động, nhằm đảm bảo công việc tập trung đúng bản chất, thời gian, giúp công việc đạt hiệu quả và chi phí cạnh tranh nhất.

Nội dung dịch vụ Kiểm toán về Thuế

Các công việc được thực hiện gồm:

1. Thu thập tờ khai quyết toán hoặc bảng tính thuế TNDN hiện hành:

 • Đối chiếu lợi nhuận kế toán và số thuế TNDN phải nộp trên tờ khai với số liệu sổ kế toán, BCTC;
 • Kiểm tra tính đầy đủ, chính xác của việc xác định các khoản thu nhập và chi phí chịu thuế/không chịu thuế, được/không được khấu trừ hoặc được hưởng ưu đãi, miễn giảm hoặc chịu mức thuế suất khác nhau trên cơ sở kết quả kiểm toán các phần hành doanh thu/chi phí liên quan;
 • Đánh giá cách phân loại các khoản chênh lệch về thuế mang tính tạm thời hay vĩnh viễn để xác định thuế TNDN hiện hành và thuế TNDN hoãn lại phù hợp.;
 • Đánh giá tình trạng hiện tại của các khoản mang sang từ các năm trước (ví dụ: lỗ lũy kế, thuế còn phải nộp, thuế hoãn lại);
 • Xem xét về việc thay đổi thuế suất, miễn giảm, ưu đãi về thuế hoặc quy định thuế trong năm được áp dụng đối với đơn vị;
 • Kiểm tra thuế suất áp dụng và tính chính xác của việc tính toán.

2. Kiểm tra cơ sở ước tính, cách tính toán của thuế TNDN hoãn lại và xem xét tính đánh giá cuối kỳ. Kiểm tra liệu việc hạch toán tài sản thuế thu nhập hoãn lại khi chắc chắn trong tương lai sẽ có lợi nhuận tính thuế để sử dụng những chênh lệch tạm thời được khấu trừ này.

3. Kiểm tra chứng từ nộp thuế TNDN và chứng từ nhận hoàn thuế TNDN trong kỳ (nếu có).

4. Đối chiế kiểm tra chi phí xem có khoản chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp, chi phí khấu hao TSCĐ, chi phí phải trả, chi phí trả trước,… không hợp lý, không có đầy đủ chứng từ theo qui định có khả năng không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế mà chưa được đơn vị loại trừ.

Các công việc được thực hiện gồm:

1. Thu thập các tờ khai thuế GTGT trong năm/kỳ:

 • Lập bảng tổng hợp thuế GTGT đã kê khai trong năm/kỳ. Đối chiếu số liệu trên bảng tổng hợp với số liệu sổ kế toán, BCTC (tổng số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ, tổng số thuế GTGT đầu ra phát sinh, tổng doanh thu kê khai tính thuế…). Tìm hiểu nguyên nhân chênh lệch (nếu có);
 • Kiểm tra, đối chiếu với các văn bản quy định về thuế để đảm bảo rằng thuế suất thuế GTGT được DN áp dụng phù hợp với quy định.

2. Dựa trên số liệu doanh thu, thu nhập khác chịu thuế GTGT và thuế suất tương ứng, lập ước tính độc lập về thuế GTGT đầu ra và so sánh với số liệu hạch toán và kê khai thuế GTGT. Tìm hiểu nguyên nhân chênh lệch (nếu có)

3. Kiểm tra chứng từ nộp thuế và chứng từ hoàn thuế GTGT trong kỳ.

4. Kiểm tra tính hợp lệ của các khoản thuế GTGT đầu vào được khấu trừ:

 • Đọc sổ chi tiết thuế GTGT đầu vào để phát hiện thuế GTGT của các khoản thanh toán không qua ngân hàng  [từ 20 triệu đồng] trở lên nhưng vẫn kê khai được khấu trừ;
 • Kiểm tra chọn mẫu chứng từ thuế GTGT đầu vào để đánh giá tính hợp lệ của các khoản thuế GTGT đầu vào được khấu trừ trong năm;
 • Đối với thuế GTGT đầu vào được khấu trừ của nguyên vật liệu đầu vào cho hàng xuất khẩu, kiểm tra việc thu tiền bán hàng xuất khẩu tương ứng cho GTGT đầu vào đã kê khai khấu trừ.

5. Trao đổi với đơn vị và thực hiện kiểm tra chỉ tiêu phải trả cho người bán xem có trường hợp quá hạn thanh toán không và đơn vị đã loại trừ thuế GTGT đầu vào tương ứng không được khấu trừ chưa. Đồng thời chọn mẫu kiểm tra chứng từ thanh toán có đúng với thời hạn kê khai trả chậm không.

6. Kiểm tra sổ cái và tờ khai thuế của các tháng sau ngày kết thúc kỳ kế toán để đảm bảo thuế GTGT đầu ra, đầu vào đã được hạch toán đầy đủ, đúng kỳ.

Các công việc được thực hiện gồm:

1. Kiểm tra việc tính toán, kê khai và nộp thuế TNCN, đối chiếu số liệu kế toán với các tờ khai thuế, bảng lương và chứng từ nộp thuế, đối chiếu với các văn bản quy định về thuế có liên quan;

2. Xem xét, thực hiện các phần hành khác xem trong kỳ có phát sinh các khoản chi phí như:

 • Tiền nhuận bút; tiền dịch sách; tiền giảng dạy; tiền tham gia các hiệp hội, HĐQT, HĐTV, ban quản lý,…; tiền thực hiện các dịch vụ khoa học kỹ thuật, dịch vụ văn hoá, thể dục thể thao, các dịch vụ tư vấn thiết kế xây dựng, dịch vụ pháp lý; khuyến mãi bằng tiền, trúng thưởng…;
 • Tiền thuê nhà trả cho người nước ngoài, tiền đóng học phí cho con học phổ thông của người lao động Việt Nam, tiền thuê xe cho cá nhân người lao động, mua bảo hiểm không bắt buộc, chi phí khám chữa bệnh,…;
 • Lợi nhuận/cổ tức chi trả bằng tiền cho các thành viên/cổ đông;
 • Khoản vay tiền từ các cá nhân;

Lợi ích khi sử dụng Dịch vụ Kiểm toán về thuế của Expertis

Tư vấn việc tuân thủ luật thuế

Tư vấn các chính sách, những điểm đổi mới trong Luật Thuế Việt Nam, giúp doanh nghiệp tuân thủ các quy định mới của pháp luật

Báo cáo kiểm toán về Thuế

Cung cấp Báo cáo kiểm toán về Thuế trình bày tình trạng thuế và tư vấn các vấn đề phải tuân thủ.

Tư vấn xây dựng hệ thống thuế

Tư vấn về hệ thống quản lý thuế và giám sát các điểm yếu trong hệ thống thuế của doanh nghiệp

Tiếp cận phương pháp kế hoạch thuế của những đơn vị lớn

Giúp doanh nghiệp tiếp cận phương pháp lập kế hoạch thuế cho doanh nghiệp mà thường các doanh nghiệp lớn trên thế giới áp dụng.

Các câu hỏi thường gặp

 • Đơn vị có nhiều kinh nghiệm liên quan tới ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp bạn
 • Đơn vị phải am hiểu kiến thức tài chính, kế toán, thuế; kỹ năng truyền đạt… (vì yếu tố này đóng vai trò quan trọng đến chất lượng của dịch vụ cần cung cấp)
 • Khả năng sẵn sàng hỗ trợ khách hàng
 • Đáp ứng nhu cầu và giá phí dịch vụ

Expertis có các quy trình giúp việc bàn giao và tiếp nhận thông tin giữa khách hàng và Expertis một cách mượt mà, đầy đủ và nhanh gọn. Hơn nữa, việc thay đổi dịch vụ có thể giúp Doanh nghiệp có những góc nhìn khác về doanh nghiệp mình, tránh các rủi ro từ cách làm việc và tư duy lối mòn.

Với hơn 15 năm kinh nghiệm, Expertis đã thực hiện kiểm toán cho hàng ngàn doanh nghiệp lớn nhỏ, chúng tôi đã thực hiện kiểm toán cho hầu hết các loại hình doanh nghiệp ở tất cả các lĩnh vực như: IT, Thương mại, Sản xuất, Xây dựng, Gia công…. Do đó, Expertis có thể thực hiện kiểm toán cho bất kỳ lĩnh vực kinh doanh nào.

Chương trình hỗ trợ khách hàng của Expertis là tư vấn cho khách hàng trong suốt 12 tháng kể từ ngày kết thúc kiểm toán. Như vậy, nếu  doanh nghiệp ngưng sử dụng dịch vụ của Expertis thì Expertis vẫn sẽ hỗ trợ, tư vấn cho doanh nghiệp trong thời gian suốt một năm sau cuộc kiểm toán.

Để việc sắp xếp kế hoạch kiểm toán và chuẩn bị đầy đủ hồ sơ kiểm toán, khách hàng nên ký trước ngày kiểm toán thực địa 20 ngày làm việc.

Tùy thuộc vào loại hình kinh doanh và phát sinh của doanh nghiệp, thời hạn phát hành báo cáo là 10 – 20 ngày kể từ ngày khách hàng cung cấp đầy đủ hồ sơ cho Expertis.

Bảng giá của dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính tùy thuộc vào mức độ công việc nhiều hay ít hoặc làm báo cáo tiếng việt hay tiếng anh. Vì thế quý khách hàng có thể chọn lịch hẹn để CTY Expertis liên hệ sớm nhất  >>  LỊCH HẸN

Nhằm để loại bỏ rủi ro cho doanh nghiệp, Expertis có 1 dịch vụ mà bạn có thể xem thêm đó chính là “Dịch vụ kiểm toán tuân thủ

Hỗ trợ trực tuyến

Chuyên gia về kiểm toán của chúng tôi sẽ tư vấn trực tuyến để trả lời những câu hỏi của Quý khách.

Tôi rất ngạc nhiên khi nhận được sự tư vấn nhiệt tình từ Ban giám đốc của EXPERTIS. Các vấn đề luôn được trả lời rất nhanh và xử lý tốt. Tôi cảm thấy yên tâm với dịch vụ và những cam kết mà EXPERTIS đem lại cho TPM Outdoor.

BÀ ĐỖ BẢO LIÊN THY
Giám đốc, TPM OUDOOR, SINGAPORE

Gặp chuyên gia về kiểm toán và tư vấn ngay !

EN VI