Chức năng dịch vụ

Dịch vụ quản lý doanh nghiệp giúp quản lý hiệu quả và đồng bộ ở 3 lĩnh vực thiết yếu của doanh nghiệp: Kế toán, Thuế, Lao động tiền lương.

Nhờ đó giải quyết hiệu quả tất cả vấn đề kế toán, thuế, lao động tiền lương bảo hiểm, giúp chủ doanh nghiệp đạt được các mục tiêu kinh doanh.

Expertis giúp quản lý tốt hơn
Quản lý doanh nghiệp

Nghĩa vụ luật định

Luật doanh nghiệp của Việt Nam quy định doanh nghiệp có nghĩa vụ phải tổ chức công tác kế toán, phải lưu giữ sổ kế toán, chứng từ kế toán, báo cáo tài chính.

Do vậy, khi thành lập doanh nghiệp và hoạt động, người đứng đầu doanh nghiệp phải có trách nhiệm tổ chức và duy trì hệ thống  kế toán. Việc thực hiện cụ thể được quy định tại Luật kế toán của Việt Nam.

Luật doanh nghiệp của Việt Nam quy định doanh nghiệp có nghĩa vụ phải nộp thuế và thực hiện các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật..

Do vậy, khi thành lập doanh nghiệp và hoạt động, người đứng đầu doanh nghiệp phải có trách nhiệm đăng ký thuế, khai thuế và nộp thuế theo quy định của Luật quản lý thuế của Việt Nam.

Luật doanh nghiệp của Việt Nam quy định doanh nghiệp khi có thuê lao động phải thực hiện theo pháp luật về lao động, trả lương theo pháp luật về tiền lương, và thực hiện các chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế và bảo hiểm khác cho người lao động theo quy định của pháp luật.

3 nghĩa vụ về kế toán, thuế, tiền lương và bảo hiểm bắt buộc có cùng điểm chung là liên quan đến TIỀN, hay hiểu rộng hơn là TÀI CHÍNH. Tài chính là một thuật ngữ chỉ các vấn đề liên quan đến việc quản lý, tạo ra, sử dụng tiền.

3 nội dung này liên kết chặt chẽ, đồng nhất với nhau, tại từng doanh nghiệp thường được thể hiện qua 3 mức độ từ tổng hợp đến chi tiết như sau:

 1. Báo cáo tài chính thể hiện tổng hợp thông số của 3 nghĩa vụ của doanh nghiệp.
 2. Hệ thống kế toán thể hiện chi tiết và số liệu tính toán là cơ sở lập báo cáo tài chính.
 3. Hệ thống hóa đơn, chứng từ, tờ khai thuế, tờ khai quyết toán thuế, hồ sơ lao động tiền lương bảo hiểm xã hội … làm cơ sở lập Báo cáo tài chính.

Dịch vụ quản lý doanh nghiệp tiêu chuẩn của Expertis giúp thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn về Thuế, Kế toán, Lao động tiền lương bảo hiểm cho doanh nghiệp.

Quản lý doanh nghiệp

tại sao chủ doanh nghiệp phải quan tâm?

Trách nhiệm của người đứng đầu doanh nghiệp đối với nghĩa vụ kế toán, thuế, lao đông tiền lương là bắt buộc và không thể xem thường.

Trong bối cảnh môi trường pháp luật ngày càng minh bạch và quản lý đồng bộ cả 3 lĩnh vực này đối với doanh nghiệp, bạn cần phải quan tâm đúng mức và có phương án tổ chức khoa học cho chúng.

Luật doanh nghiệp của Việt Nam quy định doanh nghiệp có nghĩa vụ phải tổ chức công tác kế toán, phải lưu giữ sổ kế toán, chứng từ kế toán, báo cáo tài chính.

Do vậy, khi thành lập doanh nghiệp và hoạt động, người đứng đầu doanh nghiệp phải có trách nhiệm tổ chức và duy trì hệ thống  kế toán. Việc thực hiện cụ thể được quy định tại Luật kế toán của Việt Nam.

Luật doanh nghiệp của Việt Nam quy định doanh nghiệp có nghĩa vụ phải nộp thuế và thực hiện các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật..

Do vậy, khi thành lập doanh nghiệp và hoạt động, người đứng đầu doanh nghiệp phải có trách nhiệm đăng ký thuế, khai thuế và nộp thuế theo quy định của Luật quản lý thuế của Việt Nam.

Luật doanh nghiệp của Việt Nam quy định doanh nghiệp khi có thuê lao động phải thực hiện theo pháp luật về lao động, trả lương theo pháp luật về tiền lương, và thực hiện các chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế và bảo hiểm khác cho người lao động theo quy định của pháp luật.

3 nghĩa vụ về kế toán, thuế, tiền lương và bảo hiểm bắt buộc có cùng điểm chung là liên quan đến TIỀN, hay hiểu rộng hơn là TÀI CHÍNH. Tài chính là một thuật ngữ chỉ các vấn đề liên quan đến việc quản lý, tạo ra, sử dụng tiền.

3 nội dung này liên kết chặt chẽ, đồng nhất với nhau, tại từng doanh nghiệp thường được thể hiện qua 3 mức độ từ tổng hợp đến chi tiết như sau:

 1. Báo cáo tài chính thể hiện tổng hợp thông số của 3 nghĩa vụ của doanh nghiệp.
 2. Hệ thống kế toán thể hiện chi tiết và số liệu tính toán là cơ sở lập báo cáo tài chính.
 3. Hệ thống hóa đơn, chứng từ, tờ khai thuế, tờ khai quyết toán thuế, hồ sơ lao động tiền lương bảo hiểm xã hội … làm cơ sở lập Báo cáo tài chính.

Dịch vụ quản lý doanh nghiệp tiêu chuẩn của Expertis giúp thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn về Thuế, Kế toán, Lao động tiền lương bảo hiểm cho doanh nghiệp.

Dịch vụ quản lý doanh nghiệp

Lợi ích khi sử dụng

Lợi ích của dịch vụ quản lý doanh nghiệp của Expertis mang đến cho khách hàng.
Tối ưu chi phí vận hành doanh nghiệp

Thuê ngoài dịch vụ quản lý doanh nghiệp nghĩa là bạn đang tiết kiệm 80% chi phí hoạt động và 90% thời gian quản lý hàng tháng cho chính mình.

Quản lý thảnh thơi

Phần lớn công việc phức tạp nhất trong việc quản lý doanh nghiệp đã được thực hiện bởi Expertis, người chủ doanh nghiệp hoàn toàn có thể tập trung nguồn lực cho kinh doanh.

Loại trừ được các rủi ro

Các rủi ro thường trực của việc quản lý doanh nghiệp được loại trừ triệt để, doanh nghiệp cũng linh hoạt trong việc mở rộng hoạt động mà không phải lo lắng về các rủi ro ngoài tầm kiểm soát.

Dịch vụ quản lý doanh nghiệp

Nội dung dịch vụ

Hàng tháng doanh nghiệp của bạn sẽ được chúng tôi thực hiện đầy đủ các nội dung công việc của hai bộ phận Kế toán - Thuế và Lao động - Tiền lương như sau:
Dịch vụ quản lý doanh nghiệp

Lý do chọn chúng tôi

+ Ban Giám đốc, đội ngũ kế toán trưởng, chuyên viên nhiều năm kinh nghiệm tư vấn cho các doanh nghiệp Việt Nam và có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

+ Hơn 18 năm kinh nghiệm thực hiện quyết toán cho hàng ngàn doanh nghiệp với cách ngành nghề đa dạng.

Dịch vụ kế toán trọn gói uy tín của Expertis tập trung vào chất lượng dịch vụ và xây dựng các mối quan hệ lâu dài với Khách hàng.

Điều này cho phép chúng tôi thấu hiểu tất cả các khía cạnh của doanh nghiệp và môi trường doanh nghiệp đang hoạt động, nhằm đảm bảo công việc tập trung đúng bản chất, thời gian, giúp công việc đạt hiệu quả và chi phí cạnh tranh nhất.

Toàn bộ hồ sơ Kế toán của khách hàng sẽ được kiểm toán nội bộ lại mỗi 6 tháng/1 lần do bộ phận kiểm toán độc lập của Expertis thực hiện để đảm bảo kết quả luôn được chính xác.

+ Thực hiện chính xác nội dung công việc đã thỏa thuận trong hợp đồng.

+ Lập báo cáo, gửi báo cáo đúng theo yêu cầu và thời hạn.

+ Hợp tác cùng khách hàng tìm phương án giải quyết các vấn đề nhằm đảm bảo quyền lợi của khách hàng là trên hết.

Quản lý doanh nghiệp

FAQ - Câu hỏi thường gặp

Quảnl ý doanh nghiệp là việc lập kế hoạch, tổ chức, phân bổ. sử dụng các nguồn lực của doanh nghiệp và hoạt động giám sát để làm cho doanh nghiệp hoạt động cách hiệu quả.

Quy tắc quản lý kinh doanh số 1 là ủy quyền, chỉ định những người có năng lực tốt nhất cho từng vị trí và tin tưởng giao cho nhân viên của bạn thực hiện công việc thay vì cố gắng tự mình làm mọi thứ.

Trước hết, để quản lý doanh nghiệp hiệu quả thì đầu tiên cần xác định rõ được mục tiêu của doanh nghiệp.

Tiếp theo đó, quản trị doanh nghiệp phải xác định được phương pháp và con đường phù hợp.

Vì không có một phương pháp quản lý hiệu quả nào áp dụng được với tất cả các doanh nghiệp. Thứ ba, trong quản trị, cần phải tìm cách tối ưu hóa, sử dụng hết nguồn lực doanh nghiệp. Đặc biệt nhất là đối với việc quản lý những doanh nghiệp nhỏ. 

Có 3 yếu tố cốt lõi của một hệ thống quản lý hiệu quả cần có, đó là:

 • Quy trình quản lý
 • Con người tham gia và vận hành quy trình
 • Công cụ quản lý (Phần mềm, công cụ hỗ trợ)

Trong hoạt động của doanh nghiệp có nhiều loại dữ liệu, người quản trị cần biết phân chia cụ thể ra từng loại và có cơ chế kiểm soát hợp lý. Cách quản lý doanh nghiệp hiệu quả này đòi hỏi phải kiểm soát những loại dữ liệu sau:

 • Kiểm soát tốt dòng tiền
 • Kiểm soát lượng hàng hóa bán ra tăng hay giảm (Doanh thu)
 • Theo dõi các khoản nợ phải thu (Công nợ)
 • Kiểm soát tốt hàng tồn kho (Nhập xuất tồn)
 • Kiểm soát năng suất làm việc của mỗi nhân viên, mỗi bộ phận/ phòng ban (Chính sách lương và KPIs)

Quý khách hàng cần Dịch vụ quản lý doanh nghiệp, Dịch vụ tư vấn quản lý doanh nghiệp, Quản lý doanh nghiệp vui lòng liên hệ với Expertis

EN VI
Chuyên nghiệp - Trách nhiệm - Thấu hiểu
Đăng ký Dịch vụ kế toán

Bạn ngại khi bàn giao kế toán?

Chúng tôi sẽ giúp bạn rà soát hồ sơ thời gian trước để hồ sơ kế toán luôn đầy đủ, đúng đắn.