Dịch vụ kế toán thuế giá rẻ trọn gói

Bạn sẽ có được một dịch vụ kế toán thuế trọn gói giá rẻ hợp lý giúp bạn đảm bảo tuân thủ trách nhiệm thuế của mình và loại bỏ các rủi ro về thuế của doanh nghiệp mình

Dịch vụ kế toán giá rẻ2019-04-19T09:25:37+07:00

DỊCH VỤ KẾ TOÁN THUẾ GIÁ RẺ TRỌN GÓI

Dịch vụ kế toán thuế giúp doanh nghiệp giải quyết hiệu quả các vấn đề liên quan Kế toán, thuế, Bảo hiểm xã hội, Lao động, Tiền lương, giúp Doanh nghiệp  đạt được các mục tiêu về thuế trong bối cảnh pháp luật không ngừng biến đổi.

TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG

DỊCH VỤ KẾ TOÁN THUẾ GIÁ RẺ TRỌN GÓI

NỘI DUNG VỀ THUẾ

Lập các Báo cáo về thuế Môn bài
Lập các Báo cáo về thuế GTGT
Lập các Báo cáo về thuế TNDN và Quyết toán thuế TNDN
Lập các Báo cáo về thuế TNCN và Quyết toán thuế TNCN
Giải trình quyết toán thuế khi có yêu cầu từ cơ quan thuế

NỘI DUNG VỀ KẾ TOÁN

Tư vấn thiết lập hệ thống kế toán
Đăng ký chế độ kế toán áp dụng cho DN
In sổ sách kế toán
Lập Báo cáo tài chính
Báo cáo công nợ 

KHAI THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

Đăng ký MST cá nhân
Tư vấn cấp chứng từ khấu trừ
Khai và lập Báo cáo thuế TNCN
Quyết toán thuế TNCN
Tư vấn mức đóng thuế TNCN
Tư vấn hồ sơ người phụ thuộc

CÁC DỊCH VỤ TÙY CHỌN THEO NHU CẦU

Tùy theo nhu cầu, quý khách có thể chọn thêm các dịch vụ dưới đây:

QUẢN LÝ HỒ SƠ BẢO HIỂM

Đăng ký thay đổi thang bảng lương
Đăng ký tăng giảm lao động
Thực hiện các thủ tục hưởng chế độ BHXH
Lập bảng tính bảo hiểm phải nộp hàng tháng
Đối chiếu bảo hiểm
Gia hạn thẻ bảo hiểm y tế

TIỀN LƯƠNG VÀ THANH TOÁN LƯƠNG

Lập hợp đồng lao động
Lập bảng thanh toán lương hàng tháng
Tính toán các khoản giảm trừ gia cảnh, giảm trừ người phụ thuộc, giảm trừ thuế thu nhập cá nhân của người lao động
Chuẩn bị bảng thanh toán lương thanh toán cho người lao động
Hỗ trợ làm việc với ngân hàng thanh toán lương

KHAI THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

Đăng ký MST cá nhân
Tư vấn cấp chứng từ khấu trừ
Khai và lập Báo cáo thuế TNCN
Quyết toán thuế TNCN
Tư vấn mức đóng thuế TNCN
Tư vấn hồ sơ người phụ thuộc

HỎI ĐÁP

Tiêu thức “người bán hàng (ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)”
Trường hợp thủ trưởng đơn vị không ký vào tiêu thức người bán hàng thì phải có giấy ủy quyền của thủ trưởng đơn vị cho người trực tiếp bán ký, ghi rõ họ tên trên hóa đơn và đóng dấu của tổ chức vào phía trên bên trái của tờ hóa đơn.

Tiêu thức “người bán hàng (ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)”
Trường hợp thủ trưởng đơn vị không ký vào tiêu thức người bán hàng thì phải có giấy ủy quyền của thủ trưởng đơn vị cho người trực tiếp bán ký, ghi rõ họ tên trên hóa đơn và đóng dấu của tổ chức vào phía trên bên trái của tờ hóa đơn.

Tiêu thức “người bán hàng (ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)”
Trường hợp thủ trưởng đơn vị không ký vào tiêu thức người bán hàng thì phải có giấy ủy quyền của thủ trưởng đơn vị cho người trực tiếp bán ký, ghi rõ họ tên trên hóa đơn và đóng dấu của tổ chức vào phía trên bên trái của tờ hóa đơn.

Tiêu thức “người bán hàng (ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)”
Trường hợp thủ trưởng đơn vị không ký vào tiêu thức người bán hàng thì phải có giấy ủy quyền của thủ trưởng đơn vị cho người trực tiếp bán ký, ghi rõ họ tên trên hóa đơn và đóng dấu của tổ chức vào phía trên bên trái của tờ hóa đơn.

Để được hỗ trợ

Vui lòng đặt lịch hẹn với chúng tôi

TIN TỨC LIÊN QUAN

Liên hệ

Các vấn đề của quý khách sẽ được giải quyết với sự nhiệt tâm của chúng tôi

Ms. Dạ Minh
Bộ phận dịch vụ kế toán thuế
Tel: +84 0905 616 800
Email: daminh@expetis.vn

Mr. Minh Phú
Phụ trách bộ phận kiểm toán
Tel: +84 908 826 866
Email: minhphu@expetis.vn

Whatsapp
Skype
Viber
Messenger
Zalo