Đầu tư

Đầu tư2019-01-21T09:12:22+00:00

Doanh nghiệp tư nhân đang teo dần, còn khối FDI báo lỗ kỷ lục

Theo kết quả điều tra PCI, các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài báo lãi giảm xuống còn 54,3% - mức thấp nhất trong nhiều năm qua. Trong khi đó, 37,9% doanh nghiệp báo lỗ, cũng là một con số kỷ lục mới. Gần 40% doanh ngiệp FDI báo lỗ. Doanh nghiệp tư nhân Việt Nam đang nhỏ đi...

Whatsapp
Skype
Viber
Messenger
Zalo