Mở lớp đào tạo tay nghề cho nhân viên trong công ty có được tính vào chi phí chịu thuế TNDN?

Công ty tôi có mở một lớp đào tạo nâng cao tay nghề cho công nhân trong công ty. Vậy các khoản chi này có được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN không?

Theo quy định tại khoản 2, Điều 4 Thông tư số 96 năm 2015 của Bộ Tài chính thì khoản chi cho hoạt động giáo dục nghề nghiệp và đào tạo nghề nghiệp cho người lao động được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN gồm:

  • Chi phí trả cho người dạy, tài liệu học tập, thiết bị dùng để hoạt động giáo dục nghề nghiệp, vật liệu thực hành, các chi phí khác hỗ trợ cho người học.
  • Chi phí đào tạo của doanh nghiệp cho người lao động được tuyển dụng vào làm việc tại doanh nghiệp.

 

Đăng ký thành viên để ưu tiên nhận các cẩm nang về kế toán, thuế, quản trị doanh nghiệp và các kỹ năng làm việc mới nhất.

 
dang ky expertis

Quý khách có nhu cầu vui lòng xem thêm các dịch vụ EXPERTIS cung cấp

 

Đọc thêm
TP.HCM khảo sát đánh giá tác động của dịch Covid-19 đối với doanh nghiệp lần 2
EN VI