Cục thuế TPHCM hướng dẫn về chi phí in lịch tặng

Chi phí in lịch để tặng khách hàng và đối tác thì khi xuất lịch biếu, tặng Công ty phải lập hóa đơn, tính thuế GTGT như bán hàng hóa. Chi phí in lịch nếu có hóa đơn chứng từ hợp pháp (hóa đơn mua vào có giá trị từ 20 triệu đồng phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt) thì được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

Xem thêm công văn tại đây

dang ky nhan mail

Đọc thêm
Mức xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn