Công ty kiểm toán Expertis cung cấp chuyên nghiệp các dịch vụ kiểm toán nhằm tăng mức tin tưởng của người dùng đối với tình hình tài chính của doanh nghiệp. Công ty kiểm toán tại TP.HCM cung cấp 3 nhóm dịch vụ kiểm toán sau

Lợi ích khi sử dụng

Kiểm toán Thuế

Hiệu quả mang lại

Công ty kiểm toán Expertis xây dựng quy trình kiểm toán tương thích với những quy định hiện hành và những quy định mới nhất về chế độ, chuẩn mực kế toán áp dụng cho doanh nghiệp tại Việt Nam, Công ty kiểm toán Expertis đầu tư những kỹ thuật và hiểu biết để có thể đánh giá toàn diện và phát hiện ra những sai mọi sai sót trong hệ thống. Expertis là công ty kiểm toán tại TP.HCM  luôn cung cấp đến khách hàng 4 điều hữu ích sau đây:

KIỂM TOÁN TUÂN THỦ

Kiểm toán tuân thủ kiểm tra, đánh giá độc lập sự tuân thủ của nội dung kiểm toán (luật, quy định, quy chế, chế độ, chính sách, …) theo các quy định hiện hành.

Liên hệ

Các vấn đề của quý khách sẽ được giải quyết với sự nhiệt tâm của chúng tôi

Ms. Dạ Minh
Bộ phận dịch vụ kế toán thuế
Tel: +84 0905 616 800
Email: daminh@expetis.vn

Mr. Minh Phú
Phụ trách bộ phận kiểm toán
Tel: +84 908 826 866
Email: minhphu@expetis.vn