Chế độ kế toán doanh nghiệp Thông tư 200/2014/TT-BTC

Chế độ kế toán theo Thông tư 200/2014/TT-BTC áp dụng cho mọi loại hình doanh nghiệp22/08/2017

Thông tư 200/2014/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán doanh nghiệp có hiệu lực từ 01/01/2015 thay thế cho Chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC Đây là công cụ tra cứu nhanh hệ thống tài khoản và cách hạch toán chi...

Xem thêm
Chat Zalo
0908 066 022