Cơ hội Mua bán doanh nghiệp ( M&A )2019-01-12T21:25:55+07:00

CỔNG MUA BÁN DOANH NGHIỆP CỦA EXPERTIS

Đây là trung tâm thông tin của Expertis và các Cơ hội mua bán doanh nghiệp cho Nhà đầu tư muốn mua, Cơ hội bán cho Nhà đầu tư muốn bán, Cơ hội tư vấn cho nhà tư vấn là Partner Agency của Expertis

TÌM HIỂU THÊM

DANH MỤC CƠ HỘI

Expertis M&A Gate có nhiều dự án đang giao dịch, dưới đây là một số nhu cầu được phép công khai

Gửi cơ hội M&A

Cần mua, Cần bán, Cần được đầu tư, Cần tìm cơ hội để đầu tư

Đăng ký Partner M&A

Gửi / nhận toàn bộ cơ hội, Tiếp cận toàn bộ cơ hội

Đăng ký thành viên để xem cơ hội hoặc Đăng nhập để Quản lý cơ hội

Whatsapp
Skype
Viber
Messenger
Zalo