Chứng từ cần có đối với hoạt động chi trả lãi tiền vay cá nhân của Doanh nghiệp

 

Quy định tại điều 4, thông tư 96/2015/TT-BTC đối với các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế:

2. 17. Phần chi phí trả lãi tiền vay vốn sản xuất kinh doanh của đối tượng không phải là tổ chức tín dụng hoặc tổ chức kinh tế vượt quá 150% mức lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm vay.

2.18. Chi trả lãi tiền vay tương ứng với phần vốn điều lệ (đối với doanh nghiệp tư nhân là vốn đầu tư) đã đăng ký còn thiếu theo tiến độ góp vốn ghi trong điều lệ của doanh nghiệp kể cả trường hợp doanh nghiệp đã đi vào sản xuất kinh doanh. Chi trả lãi tiền vay trong quá trình đầu tư đã được ghi nhận vào giá trị của tài sản, giá trị công trình đầu tư.

Trường hợp doanh nghiệp đã góp đủ vốn điều lệ, trong quá anh kinh doanh có khoản chi trả lãi tiền vay để đầu tư vào doanh nghiệp khác thì khoản chi này được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.

Chi trả lãi tiền vay tương ứng với vốn điều lệ còn thiếu theo tiến độ góp vốn ghi trong điều lệ của doanh nghiệp không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế”

Quy định tại điều 4, thông tư 219/2013/TT-BTC về đối tượng không chịu thuế GTGT:

Đọc thêm
Hướng dẫn trả lương ngừng việc trong thời gian dịch bệnh Covid

b) Hoạt động cho vay riêng lẻ, không phải hoạt động kinh doanh, cung ứng thường xuyên của người nộp thuế không phải lả tổ chức tín dụng.”

–> Theo đó, hoạt động cho vay riêng lẻ thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT và cơ quan thuế không cấp hóa đơn cho cá nhân không kinh doanh bán hàng hoá, dịch vụ thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

–> Do đó trường hợp doanh nghiệp đã góp đủ vốn điều lệ, nếu khoản chi trả lãi tiền vay doanh nghiệp vay của cá nhân đê phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp không vượt quá 150% mức lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm vay, thì DN cần:

– Hợp đồng vay cá nhân

– Chứng từ thanh toán (nếu trên 20tr phải thanh toán bằng tiền gửi ngân hàng)

– Phải kê khai, nộp thuế TNCN theo quy định.

________

Giải pháp:

DN phát sinh chi phí lãi vay cá nhân sau khi đã góp đủ vốn điều lệ, thì phải chuẩn bị đầy đủ chứng từ, hồ sơ lưu trữ để hợp lý chi phí này, và được xác định là chi phí được trừ khi xác định Thu nhập chịu thuế.

Chứng từ cần có đối với hoạt động chi trả lãi tiền vay cá nhân của Doanh nghiệp

Đăng ký thành viên để ưu tiên nhận các cẩm nang về kế toán, thuế, quản trị doanh nghiệp và các kỹ năng làm việc mới nhất…www.expertis.vn
dang ky expertis

 

Đọc thêm
Những loại thuế doanh nghiệp phải đóng sau khi thành lập công ty

 

 

EN VI