Chính thức cấm “dịch vụ đòi nợ thuê” từ 1/1/2021

Chiều 17-6, Quốc hội đã biểu quyết thông qua dự án Luật Đầu tư (sửa đổi) với 7 chương, 77 điều và 4 phụ lục kèm theo với 446/458 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành (chiếm 92,34% tổng số đại biểu Quốc hội). Một trong những điểm đáng chú ý là luật cấm “kinh doanh dịch vụ đòi nợ”.

Luật cũng quy định điều khoản chuyển tiếp là giao dịch cung cấp dịch vụ đòi nợ trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành chấm dứt hiệu lực kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành và các bên tham gia giao dịch được thực hiện các hoạt động để thanh lý giao dịch đòi nợ theo quy định của pháp luật về dân sự và pháp luật có liên quan. Luật Đầu tư (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 01/01/2021. http://www.expertis.vn

Về ưu đãi đầu tư Luật được thông qua quy định đối tượng, ngành nghề ưu đãi đầu tư tập trung vào doanh nghiệp công nghệ cao, dự án khởi nghiệp sáng tạo, trung tâm nghiên cứu và phát triển, sản xuất vật liệu mới, năng lượng mới, năng lượng sạch, sản phẩm công nghệ thông tin, phần mềm, nội dung số… Đối tượng được ưu đãi:
  • Các dự án có quy mô vốn 3.000 tỉ đồng trở lên nhưng yêu cầu nhà đầu tư phải giải ngân tối thiểu 1.000 tỉ đồng trong thời hạn 3 năm.
  • Diện ưu đãi đặc biệt: là dự án giải ngân tối thiểu 10.000 tỉ đồng trong thời hạn 3 năm kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư.
Về thủ tục đầu tư Về thủ tục đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, mua phần góp vốn, nhiều ý kiến cho rằng cần có quy định đủ mạnh, chặt chẽ để ngăn chặn những hình thức đầu tư thông qua hoạt động này, đặc biệt là những địa điểm trọng yếu về an ninh, quốc phòng. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng việc đảm bảo an ninh quốc phòng cần hài hòa với nhu cầu thu hút đầu tư, phát triển kinh tế – xã hội khu vực đảo, xã, phường, thị trấn biên giới, xã, phường thị trấn ven biển hoặc khu vực khác có ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh. Do đó, việc góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài phải đáp ứng các điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài được quy định gắn với điều kiện đất đai, đảm bảo quốc phòng, an ninh… Đối với thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Thủ tướng, Chính phủ, đặc biệt với dự án có quy mô vốn từ 10.000 tỉ đồng trở lên, đa số ý kiến đại biểu Quốc hội đồng ý không bổ sung quy định này vào luật sửa đổi, vì cho rằng đây là vốn đầu tư của tư nhân, nhà đầu tư tự quyết định, tự chịu trách nhiệm và thực hiện theo quy định của pháp luật. cấm dịch vụ đòi nợ thuê
EN VI