Chi trang phục hợp lý theo luật thuế TNDN

Theo quy đinh tại Điều 4 Thông tư số 96 năm 2015 của Bộ Tài chính thì đối với phần chi trang phục cho người lao động doanh nghiệp được tính vào chi phí được trừ như sau:

Nếu chi bằng tiền thì mức chi tối đa không vượt quá năm triệu đồng/người/năm; nếu chi bằng hiện vật thì theo thực tế phát sinh và phải có hóa đơn chứng từ.

 

Đăng ký thành viên để ưu tiên nhận các cẩm nang về kế toán, thuế, quản trị doanh nghiệp và các kỹ năng làm việc mới nhất.

 
dang ky expertis

Quý khách có nhu cầu vui lòng xem thêm các dịch vụ EXPERTIS cung cấp

 

Đọc thêm
Quy trình kiến nghị khởi tố hình sự vi phạm về bảo hiểm cho người lao động
EN VI