Thời gian giao kết Hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính hàng năm

Thời gian giao kết Hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính hàng năm Theo quy định tại Khoản 2, Điều 9 Luật Kiểm toán độc lập năm 2011 thì: [...]

Thời gian giao kết Hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính hàng năm2019-01-25T14:58:46+07:00

Hướng dẫn áp dụng ưu đãi thuế đối với phần mềm

Theo quy định của Việt Nam, phần mềm là ngành khuyến khích kinh doanh, do đó nhà nước ban hành các chính sách ưu đãi thuế đối với phần mềm. [...]

Hướng dẫn áp dụng ưu đãi thuế đối với phần mềm2019-01-28T10:15:49+07:00

[Đầu tư] Hoạt động mua bán hàng hóa đối với đầu tư nước ngoài

Căn cứ các quy định: WTO, AFAS, FTAs, VKFTA Luật đầu tư số 67/2014/QH13 Nghị định số 23/2007/NĐ-CP, Nghị định 35/2006/NĐ-CP, Nghị định 118/2015/NĐ-CP Thông tư 34/2013/TT-BCT, Thông tư 08/2013/TT-BCT 5 Điều [...]

[Đầu tư] Hoạt động mua bán hàng hóa đối với đầu tư nước ngoài2019-01-28T14:22:40+07:00

Người nước ngoài làm việc cần có giấy phép lao động không ?

Giấy phép lao động được xem là bằng chứng xác nhận rằng một người nước ngoài đang làm việc hợp pháp tại Việt Nam. Ngoại trừ trường hợp được miễn [...]

Người nước ngoài làm việc cần có giấy phép lao động không ?2019-03-05T09:02:05+07:00
Whatsapp
Skype
Viber
Messenger
Zalo