Những lưu ý về Công tác phí

Vấn đề:  "Cá nhân đi công tác nước ngoài hoặc trong nước có thanh toán bằng thẻ tín dụng cá nhân của chi phí (bao gồm tất cả những khoản [...]

Những lưu ý về Công tác phí2019-05-08T09:38:13+07:00

Hóa đơn điện tử (“HĐĐT”)

Văn bản pháp luật hiện hành Nghị định số 119/2018/NĐ-CP (“Nghị định 119”) ban hành ngày 12 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ, Quy định về Hóa đơn điện [...]

Hóa đơn điện tử (“HĐĐT”)2019-03-01T11:50:04+07:00

Bảo hiểm – Tiền lương (“BH-TL”)

  Các văn bản về Bảo hiểm - Tiền lương mới và nội dung chính Nghị định 121/2018/NĐ-CP ngày 13 tháng 9 năm 2018 sửa đổi, bổ sung một số [...]

Bảo hiểm – Tiền lương (“BH-TL”)2019-03-01T11:44:47+07:00

Chuyển giá – Giao dịch liên kết (“CG-GDLK”)

  Hệ thống các văn bản pháp luật hiện hành Nghị định 20/2017/ND-CP (“Nghị định 20”) được ban hành vào ngày 24/02/2017 và có hiệu lực vào ngày 01 tháng [...]

Chuyển giá – Giao dịch liên kết (“CG-GDLK”)2019-03-01T11:45:12+07:00

Thuế tiêu thu đặc biệt (“TTĐB”)

Thuế TTĐB là loại thuế áp dụng đối với việc sản xuất hoặc nhập khẩu một số loại hàng hóa hoặc cung cấp một số dịch vụ nhất định. Hàng [...]

Thuế tiêu thu đặc biệt (“TTĐB”)2019-03-01T11:49:10+07:00

Thuế xuất nhập khẩu (“XNK”)

"Thuế XNK" Thuế xuất khẩu, nhập khẩu  là loại thuế gián thu, thu vào các mặt hàng được phép xuất, nhập khẩu qua biên giới Việt Nam. Thuế suất ( Thuế [...]

Thuế xuất nhập khẩu (“XNK”)2019-03-01T11:46:54+07:00

Thuế nhà thầu nước ngoài (“NTNN”)

  Hệ thống các văn bản pháp luật hiện hành Thông tư số 103/2014/TT-BTC ngày 06 tháng 8 năm 2014, Thông tư hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp [...]

Thuế nhà thầu nước ngoài (“NTNN”)2019-03-01T11:45:39+07:00

Thuế thu nhập cá nhân (“TNCN”)

Hệ thống các văn bản pháp luật hiện hành Luật Luật số 04/2007/QH12 ngày 21 tháng 11 năm 2007, Luật Thuế thu nhập cá nhân, có hiệu lực thi hành [...]

Thuế thu nhập cá nhân (“TNCN”)2019-03-01T11:50:20+07:00

Thuế giá trị gia tăng (“GTGT”)

Hệ thống các văn bản pháp luật hiện hành Luật Luật số 13/2008/QH12 ban hành ngày 03/06/2008 của Quốc Hội, Luật Thuế Gía trị gia tang, hiệu lực thi hành [...]

Thuế giá trị gia tăng (“GTGT”)2019-03-01T11:52:21+07:00
Whatsapp
Skype
Viber
Messenger
Zalo