Cẩm nang về Tiền lương đóng bảo hiểm xã hội 2018

Thông tư 59_2015_TT-BLDTBXH quy định chi tiết một số điều về BHXH bắt buộc hướng dẫn Nghị định 115_2015_ND-CP quy định chi tiết một số điều về BHXH bắt buộc thi hành Luật BHXH [...]

Cẩm nang về Tiền lương đóng bảo hiểm xã hội 20182019-01-24T14:16:08+07:00

Trách nhiệm hình sự của pháp nhân thương mại từ 01-01-2018

Bộ luật Hình sự (BLHS) năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2017 - Sau đây gọi tắt là Bộ luật hình sự) có hiệu lực vào ngày 01/01 [...]

Trách nhiệm hình sự của pháp nhân thương mại từ 01-01-20182019-03-05T15:27:27+07:00

Cẩm nang: Hoạt động mua bán đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Đây là cẩm nang hướng dẫn chi tiết và đầy đủ về việc tuân thủ điều kiện kinh doanh đối với hoạt động mua bán đối với doanh nghiệp có [...]

Cẩm nang: Hoạt động mua bán đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài2019-04-17T16:44:12+07:00

Quy định về Giao dịch liên kết từ 01-05-2017 (Chống chuyển giá)

Ngày 24 tháng 02 năm 2017 Chính phủ ban hành nghị định số 20/2017/NĐ-CP quy định nguyên tắc, phương pháp xác định giá giao dịch liên kết; nghĩa vụ của người [...]

Quy định về Giao dịch liên kết từ 01-05-2017 (Chống chuyển giá)2019-01-25T11:09:15+07:00
Whatsapp
Skype
Viber
Messenger
Zalo