Cẩm nang cho kế toán viên cần lưu ý khi lập báo cáo tài chính cuối năm

KHUÔN KHỔ PHÁP LÝ Luật Luật số 88/2015/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2015, Luật kế toán, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2017.   [...]

Cẩm nang cho kế toán viên cần lưu ý khi lập báo cáo tài chính cuối năm2019-03-01T11:43:13+07:00
Whatsapp
Skype
Viber
Messenger
Zalo