Cẩm nang hóa đơn điện tử22/10/2018

Chính phủ yêu cầu việc thực hiện hóa đơn điện tử tại các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế phải được hoàn thành chậm nhất là ngày 01/11/2020. I. Tóm tắt nội dung Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12/09/2018 1. Hiệu lực thi hành việc sử dụng...

Xem thêm
Tiền lương đóng bảo hiểm xã hội 2018

Cẩm nang về Tiền lương đóng bảo hiểm xã hội 201817/11/2017

Thông tư 59_2015_TT-BLDTBXH quy định chi tiết một số điều về BHXH bắt buộc hướng dẫn Nghị định 115_2015_ND-CP quy định chi tiết một số điều về BHXH bắt buộc thi hành Luật BHXH 2014 58_2014_QH13 quy định như sau: Tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội đối với người...

Xem thêm
Cẩm nang về Giao dịch liên kết (chuyển giá) 2017

Cẩm nang về Giao dịch liên kết (chuyển giá) 201703/10/2017

Căn cứ pháp lý Năm 2017 đánh dấu một bước ngoặt lớn trong quy định về vấn đề xác định giá thị trường trong giao dịch liên kết tại Việt Nam. Chính phủ Việt Nam đã giao cho Bộ Tài chính đưa ra các chương trình...

Xem thêm
Dịch vụ tư vấn chuyển giá

Quy định về Giao dịch liên kết từ 01-05-2017 (Chống chuyển giá)28/07/2017

Ngày 24 tháng 02 năm 2017 Chính phủ ban hành nghị định số 20/2017/NĐ-CP quy định nguyên tắc, phương pháp xác định giá giao dịch liên kết; nghĩa vụ của người nộp thuế trong kê khai, xác định giá của giao dịch liên kết và kê...

Xem thêm
Chat Zalo
Chat Facebook
0908 066 022