Cẩm nang cho kế toán viên cần lưu ý khi lập báo cáo tài chính cuối năm

KHUÔN KHỔ PHÁP LÝ Luật Luật số 88/2015/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2015, Luật kế toán, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2017.   [...]

Cẩm nang cho kế toán viên cần lưu ý khi lập báo cáo tài chính cuối năm2019-02-19T08:45:26+00:00

Chuyển giá – Giao dịch liên kết (“CG-GDLK”)

Download File: https://goo.gl/LgNdDK Download File dự phòng:  http://bit.ly/2P6VHk4 Hệ thống các văn bản pháp luật hiện hành Nghị định 20/2017/ND-CP (“Nghị định 20”) được ban hành vào ngày 24/02/2017 và có hiệu [...]

Chuyển giá – Giao dịch liên kết (“CG-GDLK”)2019-01-27T10:24:44+00:00
Whatsapp
Skype
Viber
Messenger
Zalo