Cẩm nang về Giao dịch liên kết (chuyển giá) 2017

Cẩm nang về Giao dịch liên kết (chuyển giá) 201703/10/2017

Căn cứ pháp lý Năm 2017 đánh dấu một bước ngoặt lớn trong quy định về vấn đề xác định giá thị trường trong giao dịch liên kết tại Việt Nam. Chính phủ Việt Nam đã giao cho Bộ Tài chính đưa ra các chương trình...

Xem thêm
Dịch vụ tư vấn chuyển giá

Quy định về Giao dịch liên kết từ 01-05-2017 (Chống chuyển giá)28/07/2017

Ngày 24 tháng 02 năm 2017 Chính phủ ban hành nghị định số 20/2017/NĐ-CP quy định nguyên tắc, phương pháp xác định giá giao dịch liên kết; nghĩa vụ của người nộp thuế trong kê khai, xác định giá của giao dịch liên kết và kê...

Xem thêm