Cách xử lý đối với hàng hóa hư hỏng, hết hạn sử dụng

 

1. Về thuế TNDN:

Quy định tại điều 4, thông tư 96/2015/TT-BTC về hàng hóa bị hư hỏng như sau:

“b) Hàng hóa bị hư hỏng do thay đổi quá trình sinh hóa tự nhiên, hàng hóa hết hạn sử dụng, không được bồi thường thì được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.

Hồ sơ đối với hàng hóa bị hư hỏng do thay đổi quá trình sinh hóa tự nhiên, hàng hóa hết hạn sử dụng, được tính vào chi phí được trừ như sau:

– Biên bản kiểm kê giá trị hàng hóa bị hư hỏng do doanh nghiệp lập.

Biên bản kiểm kê giá trị hàng hóa hư hỏng phải xác định rõ giá trị hàng hóa bị hư hỏng, nguyên nhân hư hỏng; chủng loại, số lượng, giá trị hàng hóa có thể thu hồi được (nếu có) kèm theo bảng kê xuất nhập tồn hàng hóa bị hư hỏng có xác nhận do đại diện hợp pháp của doanh nghiệp ký và chịu trách nhiệm trước pháp luật.

– Hồ sơ bồi thường thiệt hại được cơ quan bảo hiểm chấp nhận bồi thường (nếu có).

– Hồ sơ quy định trách nhiệm của tổ chức, cá nhân phải bồi thường (nếu có).

c) Hồ sơ nêu trên được lưu tại doanh nghiệp và xuất trình với cơ quan thuế khi cơ quan thuế yêu cầu.”

–> Tất cả các hồ sơ, biên bản được lập trong quá trình xử lý đối với hàng hóa hư hỏng được lưu trữ tại DN, và giải trình với cơ quan thuế khi có quyết định thanh – kiểm tra.

Đọc thêm
Chữ ký số cho Hóa Đơn Điện Tử - Công dụng và hữu ích ?

Nếu hồ sơ được kiểm tra đầy đủ thì chi phí đối với loại hàng hóa bị hư hỏng này được xác định là chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN.

 

2. Về thuế GTGT:

Quy định tại điều 14, thông tư 219/2013/TT-BTC về khấu trừ thuế GTGT đầu vào

“Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT được khấu trừ toàn bộ, kể cả thuế GTGT đầu vào không được bồi thường của hàng hóa chịu thuế GTGT bị tổn thất.

Các trường hợp tổn thất không được bồi thường được khấu trừ thuế GTGT đầu vào gồm: thiên tai, hỏa hoạn, các trường hợp tổn thất không được bảo hiểm bồi thường, hàng hóa mất phẩm chất, quá hạn sử dụng phải tiêu hủy. Cơ sở kinh doanh phải có đầy đủ hồ sơ, tài liệu chứng minh các trường hợp tổn thất không được bồi thường để khấu trừ thuế.”

–> Do đó, nếu hàng hóa mất phẩm chất, quá hạn sử dụng phải tiêu hủy vẫn được khấu trừ thuế GTGT

_________

Giải pháp:

Phần chi phí hàng tồn kho đối với các khoản thanh lý này thường lớn. Do đó, DN khi thực hiện cần phải có biên bản và hồ sơ thanh lý được lưu trữ đầy đủ và giải trình hợp lý khi bị cơ quan thuế kiểm tra.

Cách xử lý đối với hàng hóa hư hỏng, hết hạn sử dụng

Các dịch vụ nổi bật tại EXPERTIS

Đăng ký thành viên để nhận cẩm nang hữu ích và tư vấn về kế toán – thuế – quyết toán thuế…..www.expertis.vn

Đọc thêm
Gói hỗ trợ tín dụng 250.000 tỷ đồng và Gói hỗ trợ tài khóa 30.000 tỷ đồng sắp được tung ra thị trường

dang ky expertis

EN VI