Các trường hợp kiểm tra thuế tại trụ sở người nộp thuế

 

Các trường hợp kiểm tra thuế tại trụ sở

  • Kiểm tra trong trường hợp người nộp thuế không giải trình, bổ sung thông tin, tài liệu theo thông báo của cơ quan thuế; không khai bổ sung hồ sơ thuế hoặc giải trình, khai bổ sung hồ sơ thuế nhưng không chứng minh được số thuế đã khai là đúng; hoặc cơ quan thuế không đủ căn cứ để ấn định số thuế phải nộp theo hướng dẫn tại Điều 60 TT 156/2013/TT-BTC
  • Kiểm tra đối với trường cơ quan thuế xác định người nộp thuế có dấu hiệu vi phạm pháp luật.
  • Kiểm tra đối với các trường hợp kiểm tra trước hoàn thuế sau và kiểm tra sau hoàn thuế theo quy định.
  • Kiểm tra theo kế hoạch, chuyên đề hàng năm của cơ quan thuế.
  • Kiểm tra đối với các đối tượng chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, giải thể, phá sản, cổ phần hoá, đóng mã số thuế, chuyển địa điểm kinh doanh được áp dụng linh hoạt các trường hợp kiểm tra theo quy định tại điều 61 TT 156/2013/TT-BTC

Phạm vi và tần suất kiểm tra thuế

Đối với các trường hợp nêu tại khoản 2 và khoản 4 được thực hiện kiểm tra toàn diện tối đa 1 lần trong 1 năm hoặc kiểm tra theo từng dấu hiệu rủi ro về thuế của người nộp thuế; đối với các trường hợp nêu tại khoản 1 và khoản 3 được kiểm tra theo nội dung cụ thể.

Đăng ký thành viên để ưu tiên nhận các cẩm nang về kế toán, thuế, quản trị doanh nghiệp và các kỹ năng làm việc mới nhất…www.expertis.vn

Đọc thêm
Đề xuất hàng loạt giải pháp "cứu" doanh nghiệp khỏi mùa Covid-19 đợt 2

kiểm tra thuế

ĐĂNG KÝ NGAY

Các dịch vụ EXPERTIS cung cấp

  • Dị