Các khoản phụ cấp, trợ cấp nào cho người lao động không bị tính vào thu nhập chịu thuế TNCN trong năm 2015?

Hầu hết các khoản tiền thưởng, phúc lợi, phụ cấp và trợ cấp trả cho người lao động đều bị tính thuế TNCN trừ các trường hợp sau:
1/ Tiền phụ cấp ăn ca không vượt quá 680.000 đ/ người / tháng.
2/ Phụ cấp trang phục không vượt quá 5.000.000 đ/ người/ năm.
3/ Phụ cấp tiền điện thoại không vượt mức quy định của doanh nghiệp tự ban hành.
4/ Khoản tiền nhận được do tổ chức, cá nhân trả thu nhập chi đám hiếu, hỉ cho bản thân và gia đình người lao động theo quy định chung của tổ chức, cá nhân trả thu nhập và phù hợp với mức xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp theo các văn bản hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp ( không quá 1 tháng lương bình quân thực tế trong năm tính thuế ).
5/ Phụ cấp thuê nhà không vượt quá 15%  tổng thu nhập chịu thuế (chưa bao gồm tiền thuê nhà).
6/ Tiền làm thêm giờ vào ngày lễ, tết, ngày nghỉ … được trả cao hơn so với ngày bình thường. ( khoảng tiền chênh lệch so với ngày bình thường là không bị tính thuế TNCN).

Giải thích cho cẩm nang trên:

– Căn cứ vào Điều 2, điều 3 thông tư 111/2013/TT-BTC.
– Căn cứ vào Điều 11 thông tư 92/2015/TT-BTC.

Không chịu thuế thu nhập

Các dịch vụ nổi bật tại EXPERTIS…www.expertis.vn
Đăng ký thành viên để nhận cẩm nang hữu ích và tư vấn về kế toán – thuế – quyết toán thuế.
Đọc thêm
NHNN VN: Doanh nghiệp và người dân bị ảnh hưởng COVID-19 được giản nợ, giảm lãi vay
EN VI