Bản tin thuế mới nhất tháng 7/2021

” Chiến lược, trọng tâm và chính sách thực thi của thuế chuyển hướng từ kiểm soát từng đơn vị sang kiểm soát rủi ro theo nhóm doanh nghiệp. Các công ty cần cân bằng các ưu tiên kinh doanh và đảm bảo duy trì sự tuân thủ.”

Tổng hợp hỗ trợ về thuế cho DN gặp khó khăn do Covid-19

Đây là tổng hợp các chính sách hỗ trợ gia hạn nộp thuế, miễn giảm thuế cho các doanh nghiệp chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Các hỗ trợ và các hướng dẫn áp dụng của cơ quan có thẩm quyền được ban hành trong giai đoạn phát sinh dịch Covid-19 ở Việt Nam.

Xem thêm1 July, 2021

Tổng hợp hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do Covid-19

Đây là tổng hợp các chính sách hỗ trợ cho người lao động và người dụng lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Các hỗ trợ được ban hành trong giai đoạn phát sinh dịch Covid-19 ở Việt Nam.

Xem thêm1 July, 2021

Không phát sinh trả thu nhập thì có phải khai thuế TNCN không?

Hướng dẫn mới của Tổng cục thuế là: Tổ chức, cá nhân không phát sinh trả thu nhập chịu thuế TNCN tháng/quý nào thì không phải khai thuế TNCN của tháng/quý đó. Tuy nhiên, điều này dẫn đến rủi ro nếu cuối năm doanh nghiệp phát hiện ra sai sót thì việc nộp lại tờ khai của Tháng/Quý đó sẽ dẫn đến bị phạt vi phạm hành chính do trễ tờ khai TNCN. 

Xem thêm1 July, 2021

Bảo hiểm xã hội Việt Nam ký kết chia sẻ dữ liệu với Tổng Cục Thuế

Quy chế cũng quy định rõ về dữ liệu chia sẻ giữa hai cơ quan. Dữ liệu do cơ quan Thuế chia sẻ bao gồm: Thông tin đăng ký thuế của người nộp thuế; thông tin cá nhân trong tổ chức trả thu nhập; thông tin ghi nhận việc trích và khấu trừ các khoản đóng BHXH, BHYT tại tổ chức trả thu nhập qua thanh tra, kiểm tra. Dữ liệu do cơ quan BHXH chia sẻ bao gồm: Thông tin tổ chức trả thu nhập tham gia BHXH, BHYT; thông tin cá nhân trong tổ chức trả thu nhập đang tham gia BHXH, BHYT; thông tin đóng BHXH, BHYT của tổ chức trả thu nhập qua thanh tra, kiểm tra.

Xem thêm9 July, 2021
EN VI