Bản tin thuế mới nhất tháng 6/2021

” Tháng với sự bùng phát dịch đợt 4 và TPHCM thực hiện giãn cách xã hội. Các cơ quan chức năng ít ban hành các văn bản mới mà tập trung ban hành các hỗ trợ cho doanh nghiệp và cá nhân. Bên cạnh đó, vẫn tiếp tục ban hành các quy định mang tính chất quản lý vĩ mô, dài hạn về thuế “

Gia hạn nộp thuế năm 2021 cho doanh nghiệp

Doanh nghiệp được gia hạn nộp thuế 5 tháng đối với số thuế GTGT phát sinh của tháng 3,4,5,6/2021, gia hạn nộp thuế 5 tháng đối với số thuế GTGT phát sinh của quý 1/2021, quý 2/2021, gia hạn nộp thuế 4 tháng đối với số thuế GTGT phát sinh của tháng 7/2021, gia hạn nộp thuế 3 tháng đối với số thuế GTGT phát sinh của tháng 8/2021. Gia hạn nộp thuế 3 tháng đối với số thuế TNDN tạm nộp của quý 1, quý 2/2021.

Xem thêm3 May, 2021

Thay đổi thông tin đăng ký thuế khi làm mới căn cước công dân gắn chíp

Doanh nghiệp phải thực hiện đăng ký điều chỉnh thông tin trên GCN đăng ký kinh doanh, GCN đăng ký đầu tư, và đăng ký thay đổi với cơ quan thuế khi đổi từ CMND 9 số sang CCCD 12 số gắn chip .

Xem thêm15 May, 2021

Mức đóng thuế và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh từ 01/08/2021

Thông tư 40/2021/TT-BTC ngày 01/06/2021 với phạm vi áp dụng bao quát hết các cá nhân có thu nhập từ kinh doanh, bao gồm như sau: 🔸 Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thuộc tất cả các lĩnh vực, ngành nghề sản xuất, kinh doanh; 🔸 Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có hoạt động tại khu vực biên giới trên lãnh thổ Việt nam; 🔸 Cá nhân cho thuê tài sản; 🔸 Cá nhân chuyển nhượng tên miền internet quốc gia Việt Nam “.vn”; Thông tư 40/2021/TT-BTC cũng đồng thời bổ sung các trường hợp doanh nghiệp phải kê khai nộp thay cho cá nhân trong các trường hợp quy định.

Xem thêm1 June, 2021

Hướng dẫn áp dụng cơ chế APA với DN có giao dịch liên kết

Giao dịch được đề nghị áp dụng APA là là các giao dịch mua, bán, trao đổi, thuê, cho thuê, mượn, cho mượn, chuyển giao, chuyển nhượng hàng hóa, cung cấp dịch vụ; vay, cho vay, dịch vụ tài chính, đảm bảo tài chính và các công cụ tài chính khác; mua, bán, trao đổi, thuê, cho thuê, mượn, cho mượn, chuyển giao, chuyển nhượng tài sản hữu hình, tài sản vô hình và thỏa thuận mua, bán, sử dụng chung nguồn lực như tài sản, vốn, lao động, chia sẻ chi phí giữa các bên có quan hệ liên kết, trừ các giao dịch kinh doanh đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc phạm vi điều chỉnh giá của Nhà nước thực hiện theo quy định của pháp luật về giá.

Xem thêm18 June, 2021
EN VI