Bản tin thuế mới nhất tháng 5/2021

” Bối cảnh kinh doanh và thuế đã thay đổi đáng kể, tốc độ và mức độ phức tạp của sự thay đổi tiếp tục gia tăng. Chiến lược, trọng tâm và chính sách thực thi của thuế chuyển hướng từ kiểm soát từng đơn vị sang kiểm soát rủi ro theo nhóm doanh nghiệp. Các công ty cần cân bằng các ưu tiên kinh doanh và đảm bảo duy trì sự tuân thủ.”

Gia hạn nộp thuế năm 2021 cho doanh nghiệp

Doanh nghiệp được gia hạn nộp thuế 5 tháng đối với số thuế GTGT phát sinh của tháng 3,4,5,6/2021, gia hạn nộp thuế 5 tháng đối với số thuế GTGT phát sinh của quý 1/2021, quý 2/2021, gia hạn nộp thuế 4 tháng đối với số thuế GTGT phát sinh của tháng 7/2021, gia hạn nộp thuế 3 tháng đối với số thuế GTGT phát sinh của tháng 8/2021. Gia hạn nộp thuế 3 tháng đối với số thuế TNDN tạm nộp của quý 1, quý 2/2021.

Xem thêm3 May, 2021

Thay đổi thông tin đăng ký thuế khi làm mới căn cước công dân gắn chíp

Doanh nghiệp phải thực hiện đăng ký điều chỉnh thông tin trên GCN đăng ký kinh doanh, GCN đăng ký đầu tư, và đăng ký thay đổi với cơ quan thuế khi đổi từ CMND 9 số sang CCCD 12 số gắn chip .

Xem thêm15 May, 2021

Đánh giá rủi ro thuế và giám sát trọng điểm người nộp thuế từ 02/07/2021

” Từ ngày 02/07/2021, đánh giá phân loại mức độ rủi ro của người nộp thuế và giám sát trọng điểm đối với người nộp thuế có dấu hiệu vi phạm pháp luật thuế là điểm mới được quy định tại Thông tư 31-2021-TT-BTC quy định về áp dụng quản lý rủi ro trong quản lý thuế được Bộ Tài chính ban hành ngày 17/5/2021 “

Xem thêm17 May, 2021

Kết nối với chúng tôi !

Contact us

Các chuyên gia của chúng luôn sẳn sàng hỗ trợ bạn. Chúng tôi sẽ phản hồi bạn trong 10 phút (Giờ hành chính).

Contact
EN VI