Bản tin thuế mới nhất tháng 4/2021

” Bối cảnh kinh doanh và thuế đã thay đổi đáng kể, tốc độ và mức độ phức tạp của sự thay đổi tiếp tục gia tăng. Chiến lược, trọng tâm và chính sách thực thi của thuế chuyển hướng từ kiểm soát từng đơn vị sang kiểm soát rủi ro theo nhóm doanh nghiệp. Các công ty cần cân bằng các ưu tiên kinh doanh và đảm bảo duy trì sự tuân thủ.”

Nghị định 44/2021/NĐ-CP hướng dẫn các khoản đóng góp covid-19 được trừ khi tính thuế TNDN

Doanh nghiệp được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN đối với khoản chi ủng hộ, tài trợ bằng tiền, hiện vật cho hoạt động phòng, chống dịch Covid-19 tại VN thông qua các đơn vị nhận ủng hộ, tài trợ.

Xem thêm12 April, 2021

Kết nối với chúng tôi !

Contact us

Các chuyên gia của chúng luôn sẳn sàng hỗ trợ bạn. Chúng tôi sẽ phản hồi bạn trong 10 phút (Giờ hành chính).

Contact
EN VI