Bản tin thuế và quản lý doanh nghiệp 2022

Cập nhật các thông báo mới về thuế và môi trường pháp luật liên quan đến quản lý doanh nghiệp để biết những thay đổi mới nhất đối với luật thuế và luật liên quan đến doanh nghiệp của bạn!

MỤC LỤC CẬP NHẬT

THÁNG 12-2022

THÁNG 11-2022

Hậu quả khi bỏ ngang doanh nghiệp đang nợ thuế

Việc bỏ ngang doanh nghiệp mà chưa thanh lý hết các nghĩa vụ, đặc biệt là doanh nghiệp đang nợ thuế sẽ dẫn đến những vấn đề như là:
+ Bị tạm hoãn xuất cảnh khỏi Việt Nam đối với Người đại diện pháp luật / Giám đốc doanh nghiệp
+ Bị áp dụng cưỡng chế
+ Không được thành lập doanh nghiệp mới
+ Không thể thực hiện thủ tục doanh nghiệp

Hướng dẫn | Quản lý ngoại hối đối với việc vay, trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp (Từ 15/11/2022)

Các công việc doanh nghiệp có vay nước ngoài cần thực hiện những công việc theo quy định của Thông tư 12/2022/TT-NHNN từ ngày 15/11/2022, như là:
Nghĩa vụ báo cáo của Bên đi vay: Định kỳ hàng tháng, chậm nhất vào ngày 05 của tháng tiếp theo kỳ báo cáo, Bên đi vay phải báo cáo trực tuyến tình hình thực hiện các khoản vay ngắn, trung và dài hạn tại Trang điện tử.
Việc sử dụng Trang điện tử: Bên đi vay sử dụng trang điện tử quản lý vay và trả nợ nước ngoài của NHNN để:
+ Đăng ký/đăng ký thay đổi khoản vay trung và dài hạn (trừ khoản vay nước ngoài dưới hình thức nhập khẩu hàng hóa trả chậm) [không bắt buộc nhưng được khuyến khích áp dụng].
+ Báo cáo tình hình thực hiện khoản vay nước ngoài [bắt buộc thực hiện].
+ Cập nhật những thay đổi của khoản vay trung và dài hạn nhưng không phải đăng ký lại [bắt buộc thực hiện].

THÁNG 10-2022

Nghị định 91/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 126/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Quản lý thuế

Ngày 30/10/2022, Chính phủ ban hành Nghị định 91/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 126/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Quản lý thuế, có những nội dung thay đổi cụ thể như là:
+Tổng số thuế TNDN đã tạm nộp của 04 quý không được thấp hơn 80% số thuế TNDN phải nộp theo quyết toán năm. Trước đó, theo Nghị định 126/2020/NĐ-CP thì tổng số thuế TNDN đã tạm nộp của 03 quý đầu năm tính thuế không được thấp hơn 75% số thuế TNDN phải nộp theo quyết toán năm.
+ Người khai thuế thu nhập cá nhân là tổ chức, cá nhân trả thu nhập thuộc trường hợp khai thuế thu nhập cá nhân theo tháng, quý mà trong tháng quý đó không phát sinh việc khấu trừ thuế thu nhập cá nhân của đối tượng nhận thu nhập thì Người nộp thuế không phải nộp hồ sơ khai thuế TNCN
+ Chủ sở hữu sàn thương mại điện tử có trách nhiệm cung cấp đầy đủ, chính xác và đúng hạn theo quy định cho cơ quan thuế thông tin của thương nhân, tổ chức, cá nhân có tiến hành một phần hoặc toàn bộ quy trình mua bán hàng hóa, dịch vụ trên sàn giao dịch thương mại điện tử.

THÁNG 09-2022

THÁNG 08-2022

THÁNG 07-2022

THÁNG 06-2022

THÁNG 05-2022

Gia hạn thời hạn nộp thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TNCN và tiền thuê đất trong năm 2022

Mới đây Chính phủ đã ban hành Nghị định số 34/2022/NĐ-CP gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), thuế thu nhập cá nhân (TNCN) và tiền thuê đất năm 2022. Theo đó, Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 28.5.2022 đến hết ngày 31.12.2022.
Xem chi tiết tại tài viết…

THÁNG 04-2022

Từ ngày 21/4, kích hoạt hóa đơn điện tử trên toàn quốc

Tổng cục Thuế đặt mục tiêu phải đạt tối thiểu 50% đến ngày 10/5/2022 , ngày 31/5/2022 là 90% và đến hết ngày 30/6/2022 phải hoàn thành 100% số lượng doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, cá nhân – hộ kinh doanh chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử.

THÁNG 03-2022

THÁNG 02-2022

Giảm thuế GTGT từ 10% xuống 8% trong năm 2022 (Từ 01/02 – Hướng dẫn áp dụng chi tiết)

Giảm 2% thuế suất thuế giá trị gia tăng trong năm 2022, áp dụng đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất thuế giá trị gia tăng 10% (còn 8%), trừ một số nhóm hàng hóa, dịch vụ sau: viễn thông, công nghệ thông tin, hoạt động tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản, kim loại, sản phẩm từ kim loại đúc sẵn, sản phẩm khai khoáng (không kể khai thác than), than cốc, dầu mỏ tinh chế, sản phẩm hoá chất, sản phẩm hàng hóa và dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.
Tra cứu danh mục hàng hóa dịch vụ không được giảm và hướng dẫn cách viết hóa đơn giảm thuế GTGT, vui lòng xem trong nội dung bài viết chi tiết.

THÁNG 01-2022

Nghị quyết 11/NQ-CP về gia hạn nộp thuế 2022

Gia hạn thời hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt và tiền thuê đất trong năm 2022 theo Nghị quyết 11/NQ-CP ngày 30/01/2022.

Lao động nước ngoài đóng bảo hiểm xã hội từ 01-01-2022

Kể từ ngày 01/01/2022, người nước ngoài sẽ phải tham gia các chế độ BHXH, BHYT theo Nghị định 143/2018/NĐ-CP, Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi 2014 và Quyết định 595/QĐ-BHXH theo tỷ lệ cụ thể như sau:

Doanh nghiệp đóng: 20.5%, người lao động nước ngoài đóng: 9.5%

Bạn cần hỗ trợ?

Chúng tôi hy vọng rằng bạn sẽ thấy Bản tin cập nhật về thuế của EXPERTIS hữu ích và chúng tôi hoan nghênh cơ hội thảo luận thêm về các vấn đề đã trình bày và tác động của chúng đối với doanh nghiệp của bạn.

CẬP NHẬT CHỦ ĐỘNG BẢN TIN THUẾ