6 giải pháp giúp doanh nghiệp cắt giảm chi phí kinh doanh

Trong thời kì kinh tế khó khăn, hoặc có lúc sức khỏe tài chính của doanh nghiệp không được ổn định, mọi doanh nghiệp cần tập trung vào việc cắt giảm chi phí để có thể tồn tại. Dưới đây là sáu giải pháp hàng đầu, mà theo chúng tôi, bất kỳ doanh nghiệp nào cũng có thể thực hiện để cắt giảm chi tiêu, mà không làm giảm chất lượng của sản phẩm hoặc dịch vụ cung cấp cho khách hàng.

1. GIẢM CHI PHÍ DÀNH CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG

Cho dù doanh nghiệp không chọn giải pháp cắt giảm số lượng nhân viên thì cũng có nhiều cách để giảm chi phí nhân công trong giai đoạn kinh doanh khó khăn. Việc yêu cầu nhân viên làm thêm giờ có nghĩa là doanh nghiệp phải trả lương gấp đôi bình thường cho mỗi giờ làm thêm.

Thay vì trả lương ngoài giờ, doanh nghiệp nên cố gắng sắp xếp lại bảng phân công công việc và tránh việc phải làm thêm giờ. Có lẽ một số nhân viên sẽ muốn bắt đầu làm việc sớm hơn và một số khác lại muốn tan làm muộn hơn. Những giải pháp này sẽ cho phép họ hoàn thành công việc trong giờ làm việc mà không phải tốn thêm chi phí cho các ca làm thêm giờ.

6 giải pháp giúp doanh nghiệp cắt giảm chi phí kinh doanh

Một cách khác để giảm chi phí nhân công là khuyến khích nhân viên cố gắng giảm bớt ngày nghỉ vì những lý do cá nhân hay đau ốm. Mỗi khi có một nhân viên phải nghỉ ốm, doanh nghiệp sẽ cần tìm cách thay thế vị trí đó, bằng cách yêu cầu nhân viên khác làm thêm giờ, hoặc phải giảm ca làm và giảm năng suất. Dù bằng cách nào, những ngày nhân viên nghỉ ốm và bận công việc cá nhân đều là gánh nặng cho công ty.

Một số công ty đã thành công khi áp dụng chế độ khen thưởng cho những nhân viên không nghỉ phép do ốm đau trong một năm hay sáu tháng. Đối với doanh nghiệp, khoản chi cho khen thưởng sẽ là kinh tế hơn so với chi phí khi để nhân viên nghỉ phép

Đọc thêm
GDP Việt Nam Quý 2/2020 không tăng trưởng âm như dự báo

2. TĂNG TÍNH AN TOÀN

Tăng chi phí ban đầu cho việc đ