3 trường hợp được nộp bổ sung C/O

 

Ngày 14/9/2016, Bộ Tài chính ban hành Công văn 12802/BTC-TCHQ hướng dẫn về thời điểm nộp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O).

3 trường hợp được nộp bổ sung C/O

Theo đó, các doanh nghiệp buộc phải nộp C/O tại thời điểm nộp hồ sơ hải quan hoặc thời điểm đăng ký tờ khai hải quan, chỉ được phép nộp bổ sung trong những trường hợp sau:

  • Tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan, với mã HS khai báo, thuế MFN thấp hơn hoặc bằng thuế suất ưu đãi đặc biệt (ƯĐĐB) nhưng sau khi thông quan, xác định được thuế suất MFN cao hơn thuế suất ƯĐĐB;
  • Tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan, hàng hóa thuộc đối tượng theo diện ưu đãi đầu tư được miễn thuế nhập khẩu nhưng sau khi thông quan, xác định hàng hóa không thuộc diện ưu đãi đầu tư;
  • Tại thời điểm làm thủ tục hải quan mà không có bản chính C/O thì phải thông báo ngay và nộp trong vòng 01 năm kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan (áp dụng riêng với trường hợp C/O mẫu VK (KV)).

Đăng ký thành viên để ưu tiên nhận các cẩm nang về kế toán, thuế, quản trị doanh nghiệp và các kỹ năng làm việc mới nhất.

dang ky expertis
Đọc thêm
Các khoả